Børnehuset Askelunden

Fire børnehavebørn klatrer op af klatrestativ i børnehaven

Præsentation af børnehuset

Vuggestue og børnehave

Børnehuset Askelunden er en kommunal institution beliggende i et dejligt område i distrikt Baltorp.

Vi har ca. 65-70 børn i Askelunden fordelt på fire stuer med fast personale.

Der er to stuer i vuggestuen og to stuer i børnehaven, som er organiseret på en måde, så børn kan lege sammen på tværs af stuer og alder.

Rammer for leg og læring

I børnehuset gør vi vores bedste for at skabe gode rammer for børnenes leg og læring. De fysiske rammer er en vigtig del i legens udfoldelsesmuligheder, hvor børnene indtager næsten alle rum i institutionen.

De seneste to år har vi arbejdet med særlig fokus på indretning og læringsmiljøet indenfor. Dette er vi fortsat optaget af med henblik på at skabe et fysisk miljø, der understøtter børnenes udvikling og læring

Vi udnytter pladsen optimalt og flytter ofte rundt, så forskellige lege og aktiviteter kan finde sted.

Udenfor har vi en rigtig god legeplads med masser af mulighed for at bruge kroppen, eksperimentere, finde insekter, lave bål, lege vilde lege og blive beskidte! 

Senest har vi været så heldige at få etableret en rigtig fin lille legeplads til vores vuggestuebørn, hvor de små kan udfolde sig.

Aktiviteter i hverdagen

I hverdagen deltager børn både i planlagte og egne aktiviteter. De leger ude og inde, hører musik, danser, synger, klipper, klistrer, bygger, konstruerer, maler, tegner, syer, hører historie mv.

Der er ture, hvor alle børn deltager og der er ture for stuens børn, men oftest tager vi enten afsted i aldersopdelte, relations- eller emnefokuserede grupper.

Fælles for alle former for ture er, at de børn der er afsted nyder en god oplevelse, mens de børn der er tilbage i børnehuset nyder, at der er bedre plads i børnehuset.

Tæt forældresamarbejde

I børnehuset har vi desuden et ”husråd” som består af forældre, der er valgt ind. Vores ”husråd” afholder 5-6 møder årligt og er med til at arrangere forskellige aktiviteter for hele huset. Det kan være en sommerfest, en fællesspisning eller andre fælles ting.

Vi vægter et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores forældre, som til enhver tid er mere end velkomne, hvis de har brug for en samtale omkring deres barns trivsel og udvikling.

Rundvisning

Kontakt pædagogisk leder Jesper Knøsgaard ved ønske om rundvisning.

VELKOMMEN til Børnehuset Askelunden.
 

Pædagogisk praksis

Den styrkede læreplan

Vores pædagogik tager sit afsæt i den styrkede læreplan, som er opdelt i følgende 6 læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, Sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Anerkendelse og fællesskaber

Vores pædagogiske fundament bygger på anerkendende relationer og tilbud om adgang til forskellige fællesskaber. Vi anerkender barnet for, hvem de er. Vi møder barnet med tillid og positive forventninger. Barnet skal opleve, at personalet har omsorg for såvel det enkelte barn som for hele børnegruppen.

I den daglige omgang med hinanden opfordres børnene til at lytte til- og hjælpe hinanden på en accepterende og omsorgsfuld måde. Børnene skal have glæde af at være sammen, og alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og opleve at høre til.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er meget værdifuldt for os. Et godt samarbejde bygger på, at vi dagligt er i dialog med hinanden og at vi gensidigt oplever en ordentlig og respektfuld tone, så vi hver især bidrager til det gode samarbejde. Det handler om at få udviklet en god og tæt relation så arbejdet omkring jeres barn bliver positivt og konstruktivt.

Øvrige samarbejdspartnere

Nogle gange kan vi som professionelle og forældre opleve, at der kan være noget i barnets trivsel eller udvikling, som vi kan have brug for hjælp til at ”finde ud af” sammen. Derfor samarbejder vi også med andre relevante faggrupper som feks. sundhedsplejersker, psykologer, talepædagoger (logo.pæd'er)  med flere. Det vil altid ske i et tæt samarbejde med forældre.
 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

Vi har fire grupper i alt. To vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Samlet har vi gennemsnitligt 65-70 børn.

Personale

Vi er 17 fastansatte inklusiv leder, pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere og køkkenpersonale.
I perioder kan vi have studerende fra professionsskolen.

Madordning

Børnehaven har tilvalgt madordning. Vi får mad fra Fru Hansens kælder, så alle børn i børnehaven tilbydes en varieret god kost. Det dækker både formiddagsmad, frokost samt eftermiddagsmad.
Vuggestuen får leveret mad fra børnehuset Grantoften, et af vores andre børnehuse i vores distrikt Baltorp. 

 

Kontakt Askelunden

Børnehuset Askelunden
Grantofteparken 2A
2750 Ballerup
Telefon: 4477 2125

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:00-17:00
Fredag: Kl. 06:00-16:45

Pædagogisk leder
Jesper K. Kristensen
Telefon: 4477 2125
Mail: jkr3@balk.dk

Kontakt stuerne
Vuggestue  
Små leoparder 4477 2126
Små tigre 4477 2137
   
Børnehave  
Store leoparder 4477 2135
Store tigre/løver 4477 2136