Børnehuset Birkegården

Børnehavebarn på rutchebane på børnehusets legeplads

Præsentation af børnehuset

Tre selvstændige huse

Birkegården består af tre selvstændige huse. Vi har fire vuggestuegrupper (0-3år) og tre børnehavegrupper (3-5 år), fordelt i 3 huse.

Rødderhuset

I Rødderhuset bor Planeten, der er en vuggestuegruppe, samt Dragen og Pluto, der begge er børnehavegrupper. 

Kernehuset

I Kernehuset bor Solstuen og Stjenestuen, der er vuggestuegrupper, samt Månestuen, der er en børnehavegruppe. 

Spirehuset

I Spirehuset bor Raketterne, som er en vuggestuegruppe.

Vores legeplads

Vi har måske Ballerup Kommunes største legeplads i form af en dejlig naturlegeplads med buske, frugttræer, store græsarealer og mange smådyr, fugle og egern. Her kan vi følge med i årtidernes skiften, vi kan fange smådyr og blive klogere på, hvordan de lever. 

Vi har også en dejlig bålplads, som vi bl.a. bruger til at lave mad på samt en dejlig stor naturhytte bagerst på grunden.

Børnehavebørnene er ude hele året uanset vind og vejr, og vi tilstræber også, at vuggestuebørnene er så meget ude som det er muligt. 

Rundvisning

Er du interesseret i at skrive dit barn op til en plads hos os, er du velkommen til at komme ud og få en rundvisning. Du kan tage kontakt til den pædagogiske leder og aftale nærmere.

 

Pædagogisk praksis

Læringsmiljø

I Birkegården tilstræber vi at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler sig og støttes i at blive selvstændige og sociale børn, der kan indgå i fællesskabet. Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af stuer og huse.

Vi arbejder året rundt med udgangspunkt i vores læreplan. Vi arbejder derfor tema-orienteret og prioriterer at opdele børnene i mindre grupper.

To gange om ugen laver vi aktiviteter på tværs af husene, hvor børnene deles op efter alder.

Dagens forløb

Dagene i Birkegården ser ikke altid ens ud. Der er forskel på sommer og vinter og i nogle perioder er vi mere stueopdelte i børnehavegrupperne end i andre perioder.

Desuden har vi i hele distriktet fokus på vores mange hverdagsrutiner og hvordan vi sikrer den høje pædagogiske kvalitet hen over hele barnets dag i institutionen.

En del af dagen består af faste rutiner – vores måltider, af-og-påklædning, toiletbesøg og bleskift osv. Disse hverdagsrutiner er for os ikke kun noget, der skal overstås, men er en vigtig del af vores pædagogik og noget der rummer gode muligheder for læring, kommunikation og socialt samvær.

Middagssøvn

I Birkegården vægter vi, at tilbyde alle børn, der har behov for middagssøvn muligheden for at sove. Da børns søvnrytme og behov er meget individuelle, tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn.

Søvn er vigtigt for dit barn, både fordi det er mens barnet sover, at det vokser mest, men også fordi søvnen er vigtig for koncentration, humør og ydeevne. Man ved at søvn der afbrydes i utide, påvirker barnet negativt. Derfor får børnene i Birkegården lov til at sove til de vågner og vi vækker som udgangspunkt ikke børnene.

Hos os gælder følgende: 

  • Små vuggestuebørn sover efter behov og mange har brug for to lure i løbet af dagen. 
  • De yngste vuggestuebørn sover i barnevogne, som køres ud med mindre det er stærk frost. Senest når børnene fylder 2 år kommer de ind og sover.
  • De ældste vuggestuebørn og de børnehavebørn der sover, sover i soveposer på en stue. 
  • Alle børn der sover, bliver overvåget enten af voksne der fysisk er til stede eller ved hjælpe af babyalarmer og med hyppigt tilsyn af voksne der er i nærheden. 
  • For de yngste børns vedkommende skriver vi ned, hvor længe de har sovet. 
     

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

I børnehuset har vi 48 vuggestuebørn fordelt på fire vuggestuegrupper og 60 børnehavebørn fordelt på tre børnehavegrupper.

Vuggestuegrupperne er normeret til 12 børn og børnehavegrupperne til 20, men i praksis har vi flydende normering. Det kan betyde, at vi i perioder – særligt i børnehavegrupperne - har færre eller flere børn.

Hver børnegruppe har tilknyttet tre faste voksne – to pædagoger og en pædagogisk medhjælper.  

Personale

I Birkegården er vi ca. 23 ansatte bestående af 14 pædagoger, 8 pædagogiske medhjælpere/assistenter og 2 køkkenmedarbejdere. Vi har desuden et varierende antal vikarer tilknyttet. 

Vi er en uddannelsesinstitution og har løbende studerende fra Københavns Professionshøjskole, ligesom vi også modtager PAU-studerende.

Dagsrytme

Overordnet har vi følgende dagsrytme:

Kl. 6.00-ca. 8.00: Vi åbner i begge huse med tilbud om morgenmad frem til kl. 7.30. I Kernehuset samles vi på Stjernestuen og i Rødderhuset er vi i alrummet. Ca. kl. 8 begynder vi at fordele os ud på stuerne. 

Kl. 8.00-9.30: Vi leger og laver aktiviteter på stuerne. I dette tidsrum er der også indlagt et lille formiddagsmåltid.

Kl. 9.30-ca. 10.45: Her forgår der mere tilrettelagte aktiviteter. I vuggestuegrupperne vil man ofte dele sig op i mindre grupper og i børnehavegrupperne er man ofte delt i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne.

Kl. 10.45: Vi går i gang med frokosten.

Kl. 12.00-14.00: Middagsstund. Her sover de børn, der har brug for middagslur. De små sover i barnevogne og de store vuggestuebørn samt de børnehavebørn der sover, ligger i soveposer på en stue. Resten af børnehavebørnene er for det meste på legepladsen. Vuggestuebørn, der har sovet om formiddagen er på en ”oppestue”. Vi har en oppestue både i Rødderhuset og i Kernehuset. 

Kl. 14.00-15.00: De fleste børn vågner og vi spiser et eftermiddagsmåltid bestående af friskbagt brød og frugt. 

Kl. 15.00-16.45: Vi leger og laver aktiviteter på stuerne. Senest kl. 16 samles de børn, der er tilbage. I Rødderhuset er vi enten i alrummet eller på en stue – i kernehuset er vi på Månestuen. Om sommeren vil vi ofte være udenfor, når vejret tillader det. 
 

Kontakt Birkegården

Børnehuset Birkegården
Hold-An Vej 158 A+B
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:00-16:45
Fredag: Kl. 06:00-16:30

Pædagogisk leder
Birgitte Liliendal
Telefon: 4047 6931
Mail: blil@balk.dk

Pædagogisk leder
Tina Birch
Telefon: 4477 3838
Mail: tbir@balk.dk