Børnehuset Ellekilde

To drenge løber ned af lys gang

Præsentation af børnehuset

Omgivelser

Vi bor ti minutters gang fra Skovlunde station, tæt på bibliotek og med byggelegeplads og byparken i baghaven, og besøger alle steder ofte.

Fælles arealer og faciliteter

Børnehuset har i 2018 gennemgået en større renovering og sammenbygning af vuggestue og børnehaveafdelingerne. Der blev ved sammenbygningen etableret multisal med både klatrevæg, bibliotek og værksted.

Begge afdelinger, både vuggestue og børnehave, benytter flittigt de nye fælles arealer og faciliteter, der alle ligger i midten af huset.

Samarbejde og fælles temaer

Vi arbejder med åbne døre og samarbejder på tværs af både stuerne og afdelingerne. Bl.a. arbejder huset med fælles planlagte temaer for både vuggestuebørn og børnehavebørn hele året igennem.

Kerneopgave

Ellekildes kerneopgave er at støtte børnene i at udvikle mangfoldige kompetencer, så de bliver livsduelige verdensborgere. Børnehuset er midlet til at nå dette mål. Vi skal ruste børnene til at kunne klare livets udfordringer på godt og ondt.

 

Pædagogisk praksis

Trivsel, læring og udvikling

Vi arbejder ud fra distriktets fælles pædagogiske læreplan, som skal sikre børns trivsel, læring og udvikling og har meget fokus på modtagelse og overgangspædagogik, emotionel relatering og pædagogik i hverdagsrutiner.

Voksne som rollemodeller

Vi har en grundlæggende overbevisning om, at en af vores vigtigste opgaver er at agere rollemodel for børnene.

At være rollemodel betyder, at vi voksne viser vejen, vi opfører os ordentligt, vi viser børnene en ønsket adfærd og støtter dem i at udøve eller udvikle den.

Læringssyn

Vores børne- og læringssyn handler om, at barnet er aktivt bidragende. Alle har ressourcer de kan byde ind med og som har værdi for fællesskabet. Derfor skal børnene mødes med respektfulde, lydhøre og nærværende voksne.

Forældresamarbejde

Vi vægter naturligvis forældresamarbejdet rigtig højt, hvorfor vi prioriterer en åben kommunikation mellem hjem og dagtilbud.

 

Fakta om børnehuset

Børnehave og vuggestue

Vi har plads til 104 børn i alt, herunder 44 vuggestuebørn fordelt på fire stuer og 60 børnehavebørn fordelt på tre stuer.

Til hver stue er der tilknyttet faste voksne.

Pædagogisk personale

Samlet er vi omkring 24 forskellige engagerede medarbejdere samt vikarer. Derudover har vi også stor glæde af studerende fra Professionshøjskolen København.

Madordninger

I vuggestuen er der ansat en køkkenmedarbejder som tilbereder overvejende økologisk kost til de 0-2 årige børn, samt en køkkenmedarbejder, der forbereder maden til børnehavebørnene.

I vuggestuen tilbydes sund, varieret og hjemmelavet kost og i børnehaven har vi en catering-ordning, hvor vi får præfabrikeret mad fra Fru Hansens kælder.

 

Kontakt Ellekilde

Børnehuset Ellekilde
Bybjergvej 5-7
2740 Skovlunde
Telefon 1: 4477 1604
Telefon 2: 4477 2216

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:15-17:15
Fredag: Kl. 06:15-17.00

Pædagogisk leder
Trine Vedel
Telefon: 9243 5169
Mail: tve@balk.dk