Børnehuset Fregatten

Fregatten

Præsentation af børnehuset

Velkommen til Fregatten

Fregatten er et børnehus med højt til loftet. Vi har til huse i en gammel fyrretræsplantage, hvor træerne på legepladsen giver skygge om sommeren og ser hyggelige ud om vinteren.

I Fregatten har vi to vuggestuegrupper, hvor man er, fra man starter til man bliver tre år, og to børnehavegrupper, hvor man går, til man skal i skole. 

Vores største fokus er, at jeres barn trives og udvikler sig i gode sociale relationer med andre børn og voksne i Fregatten. Det tætte samarbejde mellem forældre og personale er også vigtigt for denne trivsel og udvikling.

Alle børn i Fregatten skal dagligt have adgang til gode læringsmiljøer med fokus på alt lige fra kreativ udfoldelse, masser af bevægelse, leg med venner, løsning af hverdagens små som store udfordringer, og deltagelse i fællesskabet. 

Den nye styrkede læreplan er vores fundament.
 

Krumtappen

I forlængelse af den stigende tilflytning til Måløvhøj har det været nødvendigt at udvide med ekstra pladser i både Børnehuset Stjernehøj og Fregatten. Stjernehøj og Fregatten deler derfor et hus, der hedder Krumtappen. 

Krumtappen er en del af vores daglige organisering, hvilket betyder, at hvert børnehus dagligt går derover med en gruppe børn i forskellige aldre. Alle børnehavebørn vil derfor periodisk bruge dagen i Krumtappen.

Krumtappen ligger midt imellem de to børnehuse (ca. 300 meter fra hvert børnehus), og vi går dertil via stisystemer.

Krumtappen er indrettet for og til børn med en dejlig have med krat og huler, og indenfor er der lagt vægt på rolige børnemiljøer med små rum.
Huset er delt op i to områder, et til Stjernehøj og et til Fregatten. Her er der både mulighed for at gå hver til sit, samt for at lave fælles aktiviteter på tværs af børnehusene. 
 

Pædagogisk praksis

Årshjul

I vuggestuen modtager vi børn i løbet af hele året. I børnehaven arbejder vi fra september til maj specifikt med de kommende skolebørn 2-3 gange om ugen. Det kalder vi storbørnsgruppen.

Årshjulet danner ramme for vores faste traditioner og årlige planlægning. Det være sig alt lige fra bedsteforældredag til fastelavn, besøg i andre børnehuse i vores distrikt, og den årlige julefest som forældrene står for og meget mere.

For os går pædagogik hånd i hånd med den daglige organisering. Derfor arbejder vi med ugeplaner med forbehold for de ændringer der opstår i den levende og dynamiske hverdag i Fregatten.

Forældresamarbejde

Vi vægter et stærkt forældresamarbejde i Fregatten, hvor gensidige forventninger, oplevelser samt begivenheder bliver delt og bearbejdet – alt sammen med udgangspunkt i barnet, og for at gøre barnets udvikling og trivsel så optimal som muligt.

Vi har et husråd i Fregatten, og en bestyrelse i vores distrikt, som man er meget velkommen til at deltage i. Læs mere om husråd og forældrebestyrelser under 'Om distrikt Måløvhøj'.

 

Fakta om børnehuset

Børnehus og vuggestue

Børnehuset har plads til 24 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehaven.

Fregattens vuggestue består af to stuer med 12 børn på hver stue. Det pædagogiske personale er tilknyttet et fast vuggestueteam, som er fordelt på de to stuer. 

Fregattens børnehave består af to stuer med 20 børn på hver stue. Det pædagogiske personale er ligesom i vuggerstuen tilknyttet et fast børnehaveteam, som er fordelt på de to stuer. 

Personale

Der er ansat 10 pædagoger og 2 medhjælpere, og vi har jævnligt både pædagog- og PAU-studerende.

Derudover har vi fast køkkenpersonale, som laver mad til børnene i vuggestuen.

 

Kontakt Fregatten

Børnehuset Fregatten
Østerhøjvej 1
2750 Ballerup
Telefon: 2177 3191

Krumtappen (ekstra matrikel)
Østerhøj Bygade 48
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:15-17:00
Fredag: Kl. 06:00-16:30

Pædagogisk leder
Sara Amy Wigley
Telefon: 2177 3191
Mail: sawi@balk.dk

Kontakt stuerne
Vuggestue  
Muslingerne 4175 0534
Søstjernerne 4175 0533
   
Børnehave  
Kanonkuglerne 4175 0537
Sørøverne 4175 0535