Børnehuset Grantoften

Pædagog spiller spil med tre børn i børnehaven

Præsentation af børnehuset

Vuggestue og børnehave

Børnehuset Grantoften er et stort børnehus bestående af tre længer.

Vuggestue og børnehave arbejder på tværs af grupperne, så det enkelte barn lærer børnehavestuen, som barnet skal starte på efter vuggestue, at kende.

Struktur

Vi arbejder i hverdagen på at skabe en kendt struktur, da dette giver børnene tryghed og forudsigelighed.

Fra oktober til maj er kommende skolebørn i et storgruppeforløb. Her skabes en struktur som understøtter børnene og giver dem de bedste forudsætninger for en god skolestart. 

Vi forsøger på alle måder at skabe et miljø, hvor både børn og familier føler sig velkomne. 

Rundvisning

Nye forældre kan kontakte den pædagogiske leder for aftale om rundvisning.
 

Pædagogisk praksis

Nærvær og støtte

Vi har nærværende voksne som arbejder anerkendende for at støtte børnene i deres nærmeste udviklingszone.

Dertil har vi et stort fokus på, at Grantoften på alle måder arbejder inkluderende.

 

Fakta om børnehuset

Børnegrupper

Vi har fire børnehavegrupper i alt normeret til 88 børnehavebørn og fire vuggestuegrupper i alt normeret til 48 vuggestuebørn.

Personale

Vi er i alt 30 fastansatte herunder pædagoger, medhjælpere, køkkenpersonale og pædagogiske ledere.

 

Kontakt Grantoften

Børnehuset Grantoften
Platanbuen 15
2750 Ballerup
Telefon: 4477 1625

Åbningstider:
Mandag - torsdag: kl. 6:10-16:40
Fredag: kl. 6:10-16:30

Pædagogiske ledere
Maria Børresen
Telefon: 4477 1625
Mail: mbr7@balk.dk

Mia Riber Stender
Telefon: 4477 6003 
Mail: mrst@balk.dk

Kontakt stuerne  
Vuggestue  
Små Løver 4477 1986
Små Giraffer 4477 1988
Små Zebraer 4477 1987
Små Elefanter 4477 1985
   
Børnehave  
Store Løver 4477 1624
Store Giraffer 4477 6479
Store Zebraer 4477 6004
Store Elefanter 4477 6478