Børnehuset Himmel og Hav

Præsentation af børnehuset

Børnehus i to plan

Vi bor i et nybygget børnehus fra 2017. Huset er i to plan med henholdsvis vuggestue og børnehave på begge etager.

Leg og udvikling

Legen har stor betydning for barnets udvikling, såvel den følelsesmæssige, sociale og de praktiske kompetencer. Barnet bruger legen til at bearbejde oplevelser og erfaringer og opnår dermed nye erfaringer og bedre forståelse.

Legen ændrer karakter i takt med barnets udvikling/alder. I hverdagen prioriterer vi derfor også børnenes venskaber højt.

Det individuelle og det fælles

Det er vigtigt for os både at tage hensyn til det enkelte barns individualitet og kunnen og samtidig styrke barnet i at være en del af et fællesskab. Bl.a. arbejder vi aktivt med Mary Fondens ”Fri for Mobberi”, hvor Bamseven er en gennemgående figur, der udstråler tryghed, blidhed og venskaber.

Gode relationer med anerkendelse skaber bedre forudsætninger for at skabe balance mellem det individuelle og det fælles.

Rundvisning i vores børnehus for kommende forældre

Der er altid mulighed for at få en rundvisning i vores børnehus for de af jer som kunne være interesserede i at skrive jeres børn op hos os. 

Vi har rundvisning den første onsdag i hver måned kl. 10.00. 

Vi mødes inden for i vores hovedindgang. For at tilmelde dig til en rundvisning, skal du som forælder sende en mail til pædagogisk leder Pia Nielsen på mail pns@balk.dk

 

Pædagogisk praksis

Gode relationer

Børnehuset Himmel og Hav skal være et rart sted at være for både børn og voksne.

De relationer som barnet indgår i, har stor betydning for barnets læring. En dårlig relation medfører også læring, selvom den ikke er tilsigtet. Vores opgave, både når barnet starter og igennem hele barnets tilknytning til børnehuset, er derfor at skabe gode relationer, som via omgangsform og - tone understøtter barnets motivation og læring.

Nærværende voksne

For at skabe god tilknytning er det vigtigt, at barnet møder omsorgsfulde, engagerede og nærværende voksne, som respekterer og anerkender barnet. Barnet skal derfor møde voksne, som tilgodeser det enkelte barns behov, og som støtter barnet i dets udvikling og giver det medbestemmelse og medansvar passende for barnets alder og udvikling.

Det betyder for os, at vi som professionelle skal have et grundigt kendskab til det enkelte barns ressourcer, så vi kan udfordre barnet i en tilpas balance mellem krav og færdigheder.

Vores vision

Vores vision er: ”Vi udvikler børn, der er demokratisk dannede og livsduelige. Børn som har livsglæde, mod og mestringskompetence og som når de mål, de sætter sig i livet”.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

Huset rummer 84 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn. Der er syv vuggestuegrupper med 12 børn på hver stue, og seks børnehavegrupper med 20 børn på hver stue.

Personale

Vi har en blandet personalesammensætning, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, køkkenfagligt personale, studerende, vikarer og ledelse, med forskellig alder, etnicitet og køn.

Vi er i alt ca. 50 fastansatte og dertil studerende og vikarer.

Madordninger

Køkkenet producerer hjemmelavet mad til vuggestuebørn, og vi har madordning fra Fru Hansens Kælder til børnehavebørnene.

 

Kontakt Himmel og Hav

Børnehuset Himmel og Hav
Lundebjerggårdsvej 5
2740 Skovlunde
Telefon: 4477 2700

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:00-17:30
Fredag: Kl. 06:00-17.00

Pædagogiske ledere
Tine Fiil Pedersen-Ulrich
Telefon: 4477 2703
Mail: tip4@balk.dk

Pia Nielsen
Telefon: 4477 2704
Mail: pns@balk.dk