Børnehuset Kærlodden

To børnehavebørn vander urter

Præsentation af børnehuset

Børnehuset Kærlodden er opført i 1980 og ligger i et nyere boligområde med hovedsagligt villaer og andelsboliger.
 
Vi ønsker, at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme, og det begynder med modtagelsen af barnet og familien.
 

Pædagogisk praksis

Omsorg og faste rutiner

I vores dagligdag lægger vi vægt på, at børnene får omsorg.

Det gør vi ved, at børnene føler sig velkomne og godt tilpas i institutionen, og de oplever, de får den tryghed og omsorg, de har behov for.

Tryghed og omsorg får børnene blandt andet ved, at vi ser det enkelte barn og dets personlighed, samt at de har nogle faste rutiner og kendte voksne omkring dem.

Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt både i det daglige og over året gennem samtaler, forældremøder, fællesarrangementer med mere.

 

Fakta om børnehuset

Børnehave og vuggestue

Børnehuset har plads til 48 børn i vuggestuen i alderen 0-2 år og 80 børn i børnehaven i alderen 3-5 år.

I vuggestueafdelingen har vi fire stuer med ca. 12 børn i alderen 0-3 år på hver stue.

I børnehaveafdelingen har vi ligeledes fire stuer med ca. 20 børn i alderen 3-5 år på hver stue.

Personale

I Børnehuset Kærlodden er vi en velfungerende personalegruppe, som er godt fordelt i forhold til alder og køn.
Mange har været ansat i en længere årrække, og der er et godt samarbejde på tværs af stuer og afdelinger.

Vi er tre voksne på hver stue. Der er to pædagoger og en medhjælper på hver stue. Vi har en fast personale på legepladsen primært i børnehaven.

Derudover har vi en kok og to køkkendamer ansat i huset.

Madordning

Kokken sørger for maden til vuggestuebørnene og vores køkkendamer forbereder blandt andet eftermiddagsmaden til børnehavebørnene.

Vi påtager os et socialt ansvar ved jævnligt at have personer i virksomhedspraktik, integrationsnet, jobrotation med mere.

 

Kontakt Kærlodden

Børnehuset Kærlodden
Kærlodden 1-3
2760 Måløv

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:00-17:30
Fredag: Kl. 06:00-17:00

Pædagogisk leder
Susser Linde
Telefon: 4477 3139
Mail: sli@balk.dk

Melek Dincer
Telefon: 3070 8223 
Mail: mer@balk.dk

Lederen kan kontaktes i institutionens åbningstid.

Kontakt stuerne
Vuggestue  
Smølfestuen 4477 2236
Tumlingestuen 4477 2237
Radisestuen 4477 2245
Puslingestuen 4477 2246
   
Børnehave  
Grøn stue 4477 3187
Gul stue 4477 3196
Rød stue 4477 3197
Blå stue 4477 3198
   

Kontakt køkkenet
Telefon: 3160 5050