Børnehuset Kirstinevang

Børnehavebørn leget på gangen i børnehuset

Præsentation af børnehuset

Indretning og miljø

Vores hus blev opført i to dele tilbage i 1970 érne, men blev sammenbygget i 2016. Børnehuset består nu af tre afdelinger, hvor det nye areal i form af sammenbygningen også byder på en stor rytmiksal.

Vi har de år arbejdet særligt med indretning og miljøet indenfor. Vi har givet huset et indvendigt løft, hvor alle vores grupperum og fælles arealer er blevet renoveret og indrettet med mange inspirerende læringsmiljøer til glæde for vores børn. 

Værdisæt

Kirstinevang bygger på et værdisæt, hvor vi har fokus på vores kultur og at skabe en god stemning i huset.

Vi arbejder for, at Kirstinevang udfolder sig som et mangfoldigt og nærværende sted, hvor vi er gensidigt åbne og ærlige i vores kommunikation og har en respektfuld tilgang både børn, medarbejdere og forældre imellem.

Rundvisning 

Det er vigtigt for os, at vores børn og familier føler sig velkomne, og at børnehuset fremstår som et indbydende børnehus. 

Det kan virke stort, når man kigger ind fra vejen, men kom ind og se hvordan huset er organiseret og indrettet – det giver jer helt sikkert nye oplevelser af vores hus. Vi giver gerne en rundvisning efter aftale med ledelsen.

Med venlig hilsen os alle i børnehuset Kirstinevang

 

Pædagogisk praksis

Individ og fællesskab

Hos os er både det enkelte barn og børnenes fællesskaber i centrum.

Det er vigtigt for os, at hjælpe og støtte barnet med at opnå færdigheder, så barnet udvikler en nysgerrig og undersøgende tilgang til livet og herigennem opnår udvikling og læring.

Læring i samspil

Vi arbejder inkluderende. Det indebærer, at vi efterstræber at de fællesskaber og læringsmiljøer børnene indgår i er meget centrale både for det enkelte barn og børnenes fælles sociale udvikling.

Børnene lærer i samspillet med hinanden og vores opgave ligger i at være nærværende og deltagende, så børnene får udviklet sunde sociale normer/spilleregler, så de lærer at håndtere det at være en del af en gruppe.

De seks læreplanstemaer 

Vores pædagogik tager sit udgangspunkt i de seks læreplanstemaer fra den nye læreplan.

  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, ude liv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er meget værdifuldt for os.

Et godt samarbejde bygger på, at vi dagligt er i dialog med hinanden og at vi gensidigt oplever en ordentlig og respektfuld tone, så vi hver især bidrager til det gode samarbejde.

Det handler om, at få udviklet en god og tæt relation så arbejdet omkring barnet bliver positivt og konstruktivt.
 

Fakta om børnehuset

Integreret børnehus

Børnehuset er integreret med børn i alderen 0-5 år. 

Børnehuset er opdelt i: 

  • 4 vuggestuegrupper med børn i alderen 0-2,5 år. 
  • 1 overgangsgruppe med børn i alderen 2,5-3 år.
  • 3 børnehavegrupper med børn i alderen 3-4 år 
  • 1 storbørnsgruppe med børn i alderen 4-5/6 år.

Vuggestuen

Børnehusets vuggestue består af fire vuggestuegrupper, med faste teams og 10/11 børn i hver.

Raketgruppen

Raketgruppen er vores overgangsgruppe fra vuggestue til børnehave og er for børn i alderen 2,5-3 år.

Her vil der være 12-13 børn, som også har et fast team.

Børnehavegrupper

Vi har to huse til vores børnehavebørn. Her har vi en struktur, hvor alle 3-4 årige børn 'bor' i deres eget hus, som er opdelt i tre grupper med faste teams. Børnene er her blandet aldersmæssigt i grupperne.

Storbørnsgrupper

Det sidste hus er for vores storbørnsgrupper. Her er børnene samlet deres sidste år med et fast team som har særligt fokus på at arbejde med overgangen til BFO/skole.

Personale

Vi er ca. 35 ansatte fordelt i faste teams i både vuggestue og børnehave.

Personalegruppen repræsenterer en mangfoldighed i forhold til alder, køn, erfaringer, viden og kompetencer.

 

Kontakt Kirstinevang

Børnehuset Kirstinevang
Rugvænget 33
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:30-16:45
Fredag: Kl. 06:30-16:30

Pædagogiske ledere
Susanne Christoffersen
Telefon: 4477 3194
Mail: such@balk.dk

Maiken Rishøj
Telefon: 4477 1666
Mail: mri@balk.dk

Træffes mandag-fredag
mellem kl. 8.00-16.00

Kontakt stuerne
Vuggestue  
Larverne 2522 8131
Mariehønerne 2522 8132
Regnbuen 2522 8133
Solstrålerne 2522 8134
Køkken 2522 8138
   
HUS A  
Uglerne 2522 8136
Spætterne 4477 1612
Sommerfuglene 4477 1674
   
HUS C  
Guldsmedene 2522 8137
Køkken 5143 5565