Børnehuset Lundegården

Børn danser indenfor

Præsentation af børnehuset

Velkommen til Lundegården

Vi er en kommunal institution oprettet i 1970, som består af en vuggestue og en børnehave. I 2007 blev de to institutioner til ét børnehus.

Børnehuset Lundegården ligger i Distrikt Skovvejen og er en af fire børnehuse i distriktet. Børnene i institutionen bor fortrinsvis i nærområdet inden for distriktet, hvilket er med til at sikre at tætte relationer og venskaber opbygges fra vuggestuen og fortsætter op i skolen.

Kontinuitet og sammenhæng

Der arbejdes med kontinuitet og sammenhæng i børnenes liv ved overleveringssamtaler mellem hjem, vuggestue, børnehave og skole. Dette for at sikre børnenes trivsel i overgangene mellem afdelingerne/institutionerne.

Brug af nærområdet

Børnehuset ligger i nærheden af skov og grønne områder. Vi bruger nærområdet meget og holder generelt af udelivet sammen med børnene. 

Alsidighed og forældresamarbejde

Børnehuset har en alsidig profil, hvor pædagogernes kompetencer dækker denne alsidighed i form af idræt og bevægelse, sang og musik, sprog samt natur og kreativitet.

Vi arbejder målrettet på at skabe en hverdag der emmer af nærvær og fordybelse, hvor der er plads til leg og udvikling for alle børn.

Dertil kommer, at vi har et velfungerende forældresamarbejde med en engageret forældregruppe, som vi værner om.

Mulighed for rundvisning

Hvis man er interesseret i en rundvisning, skal den pædagogiske leder kontaktes og derigennem laves der en aftale.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestuen

Vores vuggestue er normeret til 42 børn som er fordelt på fire stuer; Ugler, Pindsvin, Mus og Egern.

Børnene er aldersintegreret på stuerne, men der arbejdes også i aldersopdelte grupper, så det enkelte barns behov kan tilgodeses på det udviklingstrin, hvor barnet befinder sig.

Børnehaven

Børnehaven har tre stuer; Tiger, Haj og Giraf. Derudover har vi mulighed for at lave en fjerde stue til storbørnsgruppen, som hedder Ulvestuen. 

Personale og uddannelse

Vi er en harmonisk, nysgerrig og reflekterende personalegruppe, hvor vi samtidig sætter stor pris på, at være en god blanding af fagligheder, køn, nationaliteter og alder.
Vi har forskellige interesseområder og kompetencer, som vi bruger i samspillet med børnene.

Vi er også en uddannelsesinstitution, hvilket betyder, at vi i perioder har studerende ansat.

Madordning

I vuggestuen har vi egenproduceret madordning, hvilket betyder at vi har vores egen køkkendame, som laver dejlig og varieret mad til børnene.

I børnehaven har vi også madordning, hvor vi har en køkkendame, som tilbereder og anretter mad, så den ser spændende og indbydende ud.

De voksne spiser et pædagogisk måltid, så de sammen med børnene skaber madmod og indgår i fællesskabet omkring måltiderne.

 

Pædagogisk praksis

Trivsel og relationer

Vi har børnenes trivsel, relationer og udvikling i fokus. Vi arbejder målrettet med omsorg og læring i Børnehuset Lundegården med afsæt i den pædagogiske læreplan.

Temaer og læring

Året er planlagt med forskellige temaer, og i vores pædagogiske arbejde har vi fokus på, at børn lærer på forskellige måder og tilegner sig læring forskelligt. 

Det pædagogiske personale er gode rollemodeller hele dagen og har for øje, at læring sker hele tiden dagen igennem.

Engagerede voksne

Det pædagogiske personale spiller en afgørende rolle i barnets trivsel, udvikling og læring.

I Lundegården møder børnene engagerede og nærværende voksne, der går foran, ved siden af og bag ved barnet alt efter hvilken situation, der er tale om.

Vi viser omsorg, guider og hjælper barnet, og børnenes egen udforskning understøttes. Vi indgår i lege med børnegruppen, og bidrager til børnenes legekompetencer og sociale udvikling. 

Vi griber dét, barnet er optaget af og følger barnets spor, så der kan skabes positive forstyrrelser ud fra det udviklingstrin, barnet er på. 

 

Kontakt Lundegården

Børnehuset Lundegården
Hestens Kvarter 26-27
2750 Ballerup
Telefon 1: 4477 1608
Telefon 2: 4477 1642 

Åbningstider:
Mandag - fredag: Kl. 06:00-17:00

Pædagogiske ledere
Vuggestue
Kamilla Bang-Andersen 
Telefon: 4477 1608
Mail: kba@balk.dk

Børnehave
Maria Prüsse
Telefon: 44 77 16 42
Mail: mapr@balk.dk