Børnehuset Nord- og Sydpolen med Isbjerget

Børnehavebørn leger i børnehusets aktivitetsrum

Præsentation af børnehuset

Naturskønne omgivelser

Vi bor i Skovvejens Distrikt og ligger i særdeles attraktive omgivelser tæt på natur, skov og bus samt har gode faciliteter såvel inde som ude, som vi flittigt benytter.

Tre matrikler

Som de eneste i Ballerup kommune er Børnehuset Nord- og Sydpolen samt Isbjerget adskilt på tre matrikler med en fysisk afstand.

Vi er fordelt med en vuggestue-, en børnehave- og en aldersintegreret afdeling. Derfor er vi i det daglige ”mindre institutioner” i det store.

Samarbejde på tværs

Alle afdelinger har en stueopdeling med et meget tæt og åbent samarbejde på tværs af stuerne og også på tværs af afdelingerne.   
Der arbejdes derfor tæt på tværs af stuerne og især omkring de store vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn.

Personale og forældresamarbejde

Generelt bidrager personalets kompetencer til at vi har en alsidig profil i form af bevægelse, børneyoga, sang, musik, natur, samt kreativitet.

I vores samarbejde med forældre ligger vi vægt på den tætte dialog, både i det daglige møde, samt i forældresamtaler ved opstart, efter tre måneder, et år, ved overgange og naturligvis altid ved behov.  

Mulighed for rundvisning

Vi glæder os til at vise jer vores afdelinger, så kontakt os for en rundvisning.
 

Pædagogisk praksis

Børnenes hverdag

Vi arbejder bevidst på at det skal være en sjov og lærerig hverdag for alle vores børn. Vi bestræber os til alle tider på at være nærværende og omsorgsfulde.

Vi arbejder med afsæt i ”Den styrkede pædagogiske læreplans” værdier og mål og gerne i mindre grupper.

Fælles temaer og arrangementer

Vi binder bl.a. børnehuset sammen med fælles pædagogiske temaer såsom 'bæredygtighed i børnehøjde' og eventyr m.m. samt traditioner og arrangementer såsom Høstfest, forældremøder m.m. Derudover har vi en traditionsrig og gennembearbejdet overgangspraksis fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til bfo/skole.

Alsidighed i profil og personale

Børnehusets personalegruppe er stabil og ambitiøs med mange forskellige faglige kompetencer der understøtter en alsidig profil. Vi har endvidere gennem de seneste mange år haft en høj social kapital måling.

I kommunens tilsynsrapport anerkendes vi bl.a. for vores fysiske læringsmiljø som betegnes af høj pædagogisk kvalitet til trods for, at vores fysiske rammer fremstår vidt forskelligt.

 

Fakta om børnehuset

Tre afdelinger

Børnehuset består af 3 afdelinger: Sydpolen normeret til 40 børn i alderen 0-3 år, Nordpolen normeret til 65 børn i alderen 3-6 år og Isbjerget normeret til 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. 

Sydpolen

I afdeling Sydpolen er vi 40 børn i alderen 0-3 år fordelt på fire stuer.

I tilrettelæggelsen af det pædagogiske læringsmiljø arbejdes der målrettet med en aldersopdeling. Dette tilgodeser både de mindste og de størstes børns forskellige behov for tryghed og udfordringer. Derfor er stuerne opdelt i ”lillestue” og ”stor stue” med en praksis, hvor et tæt samarbejde stuerne imellem sikrer børnenes kontinuitet i forhold til relationerne barn-barn samt barn-voksen og forældresamarbejdet.

I afdeling Sydpolen er vi 12 ansatte, 1 kostfaglig eneansvarlig samt 1 daglig pædagogisk leder.

Nodpolen

I afdeling Nordpolen er vi 65 børn i alderen 3-6 år fordelt på tre stuer og en storbørns stue i store dele af året.

I tilrettelæggelsen af det pædagogiske læringsmiljø arbejdes der med en aldersintegreret stueopdeling og et tæt samarbejde på tværs af stuerne med vores forskellige årgange for at sikre aldersvarende aktiviteter og kendskab til de andre børn på samme alder til de kommer i storbørnsgrupper sammen.

I afdeling Nordpolen er vi 10 ansatte og 1 køkkenmedhjælper samt 1 daglig pædagogisk leder der også har ansvar for afd. Isbjerget

Isbjerget

I afdeling Isbjerget er der 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn fordelt på to stuer.

Isbjerget er nyligt oprettet i distriktet og skal være fleksibel i forhold til fordeling af børn jf. aktuelle behov for enten vuggestue eller børnehavepladser.

I afdeling Isbjerget er vi 8 ansatte, 1 praktisk køkkenhjælp samt 1 daglig pædagogisk leder der også har ansvar for afd. Nordpolen. 

Frokostordning

Vi har forældrevalgt frokostordning i alle afdelinger for både vuggestue- og børnehavebørn.

 

Kontakt Nord- og Sydpolen

Børnehuset Nord- og Sydpolen med Isbjerget

Isbjerget
Agernhaven 6
2750 Ballerup
Telefon: 2346 6702

Nordpolen
Egebjergvang 233 
2750 Ballerup
Telefon 4477 2223

Sydpolen
Egebjerghaven 82 
2750 Ballerup

Sydpolens stuer:
Albatrosstuen 4477 2510
Spækhuggerstuen 4477 2511
Sælstuen 4477 2512
Pingvinstuen 4477 2513

 

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:30-17:00
Fredag: Kl. 06:30-16:30

Pædagogiske ledere
Afdeling Sydpolen
Tina Jensen
Telefon: 2133 4703
Mail: tje1@balk.dk

Afdeling Nordpolen og Isbjerget
Jette Meyer Borggård
Telefon: 4477 1621
Mail: bgg@balk.dk