Børnehuset Søndergården og Junibakken

Søndergården og Junibakkens store udearealer

Præsentation af børnehuset

Omgivelser

Børnehuset Søndergård ligger i Søndergårdsområdet, som er et nybygget kvarter med parceller og lejlighedsbyggeri.

Området byder på mange grønne arealer og adgang til vand i form af søer og vandhuller. 

Fire teams

Vi er et stort børnehus med plads til 120 børn.

Institutionen er organiseret omkring fire teams, der danner base for en gruppe børn i alderen 0-5 år.

Et team er indrettet som to ”afdelinger” for henholdsvis de mindste og de største børn i teamet. 

Læringsrum

Herudover er børnehuset udstyret med en række læringsrum samt en spisecafe, hvor de største børn dagen igennem kan spise deres mad.

Læringsrummene ligger i deres funktioner tæt op af en del af læringstemaerne. Der er således et sprogværksted, et grovværksted, et finmotorisk værksted samt et multirum til krop og bevægelse og andre pladskrævende aktiviteter.

Legeplads

Herudover er der en stor legeplads på 10.000m2 med nærlegeplads, cykelbane, bakker, ”mariehøneskov” samt et tilhørende naturværksted.

På legepladsen er der tillige et cirkustelt, der bruges til fælles anledninger, såsom bål og madlavning.

 

Sådan modtager vi nye børn

Den gode start

Den gode start i dagtilbuddet starter med, at familien får tilsendt et spørgeskema. Det sker cirka seks uger før, barnet skal starte i vuggestuen.

Cirka fire uger før start inviterer Sundhedsplejen jer til møde i den vuggestue, hvor barnet har fået plads.

Samtalen i vuggestuen tager blandt andet udgangspunkt i spørgeskemaet, som I har udfyldt. Derudover taler vi om dagligdagen i vuggestuen.

Tilflyttere

Vi tilbyder også tilflyttere en samtale i vuggestuen eller børnehaven inden start.

Her deltager Sundhedsplejen ikke, da familien typisk kommer fra en anden kommune. 

 

Fakta om børnehuset

Børnehave og vuggestue

Vi har plads til 120 børn, der er fordelt på fire teams.

Medarbejdere

Vi er i alt 24 medarbejdere i Søndergård Børnehus. Medarbejderne tæller 18 pædagoger, fem pædagogmedhjælpere og en pædagogstuderende.

Medarbejdergruppen er i vid udstrækning ansat ud fra særlige kompetencer, der på forskellig vis tilfører huset viden og kunnen, der kan bruges på tværs i huset og i forhold til husets muligheder.

Vi har desuden prioriteret at have medarbejderressourcer afsat til særlige pædagogiske områder. For eksempel udeliv og æstetiske læreprocesser.

 

Junibakken - specialiseret tilbud i Søndergården

Skærmet læringsmiljø

Junibakken er Ballerup Kommunes specialiserede tilbud til børn i alderen 0-6. 

Tilbuddet er målrettet for børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og lignende udfordringer og hører under Dagtilbudsloven §4, stk.2

Fælles for de børn, der visiteres til Junibakken er, at deres udvikling i samspillet med jævnaldrende børn er for udfordrende til, at de kan indgå i børnefælleskaber i almenområdet. Børnene har derfor brug for, i en kortere eller længere periode, at være i et mere skærmet læringsmiljø, og det tilbyder Junibakken.

Fakta om Junibakken

Junibakken er normeret til 15 børn.

Der er 9 medarbejdere fordelt med 8 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper.

Det specialiserede tilbud hørte tidligere under Distrikt Hedegården, men er pr. 1. september 2020 flyttet til Distrikt Måløvhøj.

 

Kontakt Søndergård og Junibakken

Børnehuset Søndergård
Tueholmen 4
2760 Måløv

Åbningstider:
Mandag: Kl. 6.30-16:30
Tirsdag-torsdag: Kl. 6.30-17.00
Fredag: Kl. 6.30-16.30

Pædagogiske ledere
Afdeling Søndergården
Helle Kastrup
Telefon: 4477 1631
Mail: hek@balk.dk

Afdeling Junibakken
Kate Bendtsen
Telefon: 2181 0220
Mail: kab0@balk.dk