Børnehuset Valhalla i Skoven

Børnehavebørn gemmer sig mellem træstammer

Præsentation af børnehuset

En beliggenhed midt i skov og natur

Børnehuset Valhalla i Skoven ligger på en stor og dejlig naturgrund i direkte forbindelse med Hareskoven. 

Med naturen og skoven lige uden for døren har både børn og personale hver dag en unik mulighed for forskellige oplevelser, der udfordrer alle sanser. Det giver os en helt særlig naturprofil. 

Vuggestuen har en ugentlig skovdag på tværs af grupperne og i børnehaven er børnegrupperne på skift i skoven i tre-ugers forløb i en løbende turnusordning.

Børnehusets naturgrund

På naturgrunden er der et stort udekøkken og en bålplads. Derudover har vi forskellige gynger, sandkasse, vandkanal, hønsegård, terrængående cykler, løbebane og børnenes helt egen skammelskov.

Børnene kan hver dag opleve dyrelivet tæt på lige fra rådyr, salamandere, fugle, egern, frøer og forskellige insekter. 

På besøg i Børnehuset Valhalla

Når institutionen er lukket er I velkommen til at bruge området og legeredskaberne og hilse på hønsene. Bare I hjælper os med at passe godt på det.

Du er altid velkommen til at ringe og aftale et besøg, som passer ind i vores hverdag. Ring direkte til de pædagogiske ledere.

 

Pædagogisk praksis

Natur som afsæt

Vi inddrager aktivt naturen i den pædagogiske hverdag.

Det pædagogiske personale har et bredt erfaringsgrundlag og er optaget af at bruge naturområderne til både grønne aktiviteter, bevægelse, science og kreativitet.

Vi sætter daglig spot på fællesskaber og traditioner, spundet op omkring årets gang og inddrager naturen aktivt i mange af institutionens hverdagsaktiviter.

Fra jord til bord

Vi er optaget af, hvordan vi kan folde konceptet fra “jord til bord” ud og har udekøkken, bålplads og frugthave. Vi forsøger at give naturoplevelserne et løft gennem narrative fortællinger, bevægelse og æstetiske udtryksformer.

Nærvær og fordybelse

Vi understøtter nærvær og muligheden for fordybelse i den fysiske indretning af både uderummet og indemiljøet, som helt konkret er opdelt i forskellige aktivitets- og fordybelseszoner.

 

Fakta om børnehuset

Normeringer

Vi er normeret til 80 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn.

Af de 80 børnehavepladser er 20 pladser skovpladser med optag fra hele kommunen.

Vuggestuen

Vuggestuebørnene er fordelt i tre grupper med 12 børn i hver. Til hver gruppe er tilknyttet to pædagoger og en pædagogisk medhjælper.

Børnehaven

Børnehavebørnene er fordelt i seks grupper med ca. 14 – 15 børn i hver gruppe. Til hver gruppe er tilknyttet to primære voksne, hvoraf den ene som minimum er pædagog.

Den ene af de seks børnehavegrupper er en småbørnegruppe, som fungerer som en overgangsgruppe til børnehaven. 

 

Kontakt Valhalla i Skoven

Børnehuset Valhalla i Skoven
Egebjerghuse 39
2750 Ballerup
Telefon: 4477 3526 

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:45-17:00
Fredag: Kl. 06:45-16:45

Pædagogiske ledere
Vuggestuen
Mette Susanne Lyng
Telefon: 2916 0533
Mail: metn@balk.dk

Børnehaven
Christian Jean Willer
Telefon: 2115 6667
Mail: cjwi@balk.dk 
 

Kontakt stuerne
Vuggestuen
Tusindbenene 2024 0832
Tissemyrerne 2485 8882
Skarnbasserne 4477 3539
Mariehønerne 2979 0956
   
Børnehaven
Egernene 2117 0086
Pindsvinene 2440 0437
Græshopperne 5154 7318
Sneglene 2489 8428
   
Ravnehuset hjemme 2481 0332
Ravnehuset ude 2344 1056