Børnehuset Ved Skoven

Fire grinende børn

Præsentation af børnehuset

Omgivelser

Børnehuset ved Skoven ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative områder. Området er tæt beliggende ved Hareskoven og andre naturskønne områder.

Børnehuset har siden 2019 arbejdet ud fra en bæredygtig tanke. Og har derfor stor fokus på bæredygtighed, affalds fordeling, økologi og genanvendelse. 

I børnehuset arbejder vi fokuseret med barnets spor. Børnene er derfor med til planlægning af daglige aktiviteter. Det sker til vores formiddags samlinger.

Udeliv

Vi har i Børnehuset Ved Skoven, stort fokus på udeliv, og benytter os meget af at være ude i alt slags vejr, både i vuggestuen og i børnehaven.

Børnehuset har en stor legeplads som omgrænser hele børnehuset. Den er opdelt i legeområder for henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Ligeledes er der forskellige legeområder på hver side af husene.

Især vil vi fremhæve vores bålplads, som ofte er i brug for at skabe små og store fællesskaber. Her bliver der lavet alt fra mad og historiefortælling til at snitte i en pind og andet. Derudover har vi også et stort drivhus og en urtehave, som vi bruger meget tid omkring. Herfra får vi mange lækre frugter, grønsager og krydderurter fra. Det giver børnene en større forståelse af, hvor maden kommer fra med fokus på ”Haver til maver”. 

I 2021 har der været fokus på at få renoveret hele vores legeplads. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en helhedsplan for legepladsen i samarbejde med en legepladsarkitekt. Processen vil spænde over 3 etaper, hvor første etape vil være på børnehavens sydside.  

Skov og Natur

Vi benytter os rigtig meget af ture ud af huset. Børnehuset ligger lige op ad Hareskoven, som vi ofte bruger både i vuggestuen og børnehaven. Vi har op til flere skovprojekter i løbet af året, hele året rundt. Vi har fokus på årstidens forandring i skoven lige fra livet i træernes top til kriblen og krablen under sten og træstubbe.
Vi følger årstidernes skriften, fra træerne springer ud i grønne farver til efterårets smukke farver lader os vide, at vinteren nærmer sig. Vi har et fint natur/sciencerum, hvor vi sammen kan gå på opdagelse i det hjembragte fra skoven. 

Vi har altid naturvognen klar med alt, hvad man skal bruge for at kunne gå på opdagelse i skoven. Det er vigtigt altid at være forberedt, da det giver mulighed for spontanitet og fordybelse. Og så arbejder vi efter ”Den døde mus” princippet. Det vil sige, at vi godt kan have en plan, men ser vi en død mus på vejen som børnene bliver optaget af, så kan vi godt finde på at ændre planen til at omhandle den døde mus, da vi følger barnets spor og hvad barnet er optaget af. 

Vi benytter os også af andre tilbud i vores omegn. Vi tager f.eks. gerne på tur til Pederstrup, hvor man bl.a. kan se de små lam eller de store får, når de skal klippes. Vi tager også ture til bibliotek, Rosendal eller ned til søerne for at gå på opdagelse i sølivet. 

Børnehuset har to el-ladcykler, som bliver brugt flittigt af både vuggestuen og børnehaven til at komme ud i den danske natur alle årets dage. 

Kunst og kultur

I børnehuset har vi et dejligt stort krearum. Her er der god plads til at udfolde børnenes kreativitet. Vi har i 2021/2022 fået bevilliget penge fra Ballerups kunst- og kulturpulje.
 
Projektet er flerstrenget. Her arbejdes med kunst og kultur med børnene samtidig med at pædagogerne inspireres og klædes på til at arbejde med kunst i hverdagen. Undervejs bliver der skabt kunstværker både forgængelige og blivende, som integreres i børnehusets hverdag, aktiviteter og ritualer – i deres kultur.

Fokus i projektet er på sansning, det eksperimenterende og at give en introduktion til kunstens teknikker og materialer gennem leg med processer. Her lægges vægt på det facitfri i kunstens processer, hvor nysgerrigheden pirres og processerne tilpasses, så alle kan deltage. 

Få en rundvisning

Hvis I gerne vil have en rundvisning i børnehuset, kan I tage kontakt til pædagogisk leder, Nicolai Bonde Hansen på 25228075, så kan vi aftale næremere. 

Har I yderligere spørgsmål som ikke er besvaret her, så er I velkomne til at tage kontakt til os. 
 

Pædagogisk praksis

Den pædagogiske hverdag

Aktiviteterne i børnehuset er tilrettelagt med afsæt i den pædagogiske læreplan. Vi har planlagt temaer over de 4 årstider, og har lagt stor vægt på faste traditioner.

Børnene deles hver dag i mindre grupper. Det kan være efter relationer eller alder, så den planlagte aktivitet passer til børnenes behov og udviklingstrin. De små grupper betyder mere ro og fordybelse i aktiviteten og god nærværende kontakt børn og voksne imellem.
 
Formiddagens aktiviteter planlægges, så der er en vekselvirkning mellem at være i institutionen (ude eller inde) og at tage på ture ud af huset.
  
I Børnehuset er der mange alsidige aktiviteter såsom leg på legepladsen eller stuen, rytmik, kreative processer og bagning. Vi bruger også tid på at klippe, læse bøger, lægge puslespil, synge og lave sanglege samt lege med vand. Disse forskellige aktiviteter har til formål at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og stimulerer samtidig børnenes sanser og hjælper dem til at få mere styr på den verden, som omgiver dem. Børnene sætter ofte selv en leg i gang, som vi forsigtigt støtter dem i, da det er vigtigt, at de prøver egne grænser af i forhold til deres sociale udvikling.
 

Fakta om børnehuset

Børn og afdelinger

Vi er normeret til 40 vuggestuebørn fordelt på 4 stuer, og 60 børnehavebørn fordelt på 3 stuer.

0-2 års afdelingen

Denne afdeling er opdelt i 4 grupper, som beskrevet nedenfor: 

  • Larver: 2 pædagoger og 1 medhjælper
  • Sommerfugle: 2 pædagoger og 1 medhjælper
  • Snegle: 2 pædagoger og 1 medhjælper
  • Biller: 2 pædagoger og 1 medhjælper

Børnene er aldersintegreret. Vi arbejder med aldersopdelte grupper i nogle projekter. Ca. 3 måneder før børnene skal i børnehaven, er de en del af vuggestuens storbørnsgruppe. Alle børn følges med mindst én ven, når de skal starte i børnehaven. 

3-5 års afdelingen

De tre-femårige er opdelt i 3 grupper, hhv.:

  • Uglerne: 1 pædagog, 1 og en Medhjælper
  • Pindsvin: 2 pædagoger og 1 Pædagogisk assistent
  • Mariehøner: 2 pædagoger og 1 Pædagogisk assisten

De største børn, Uglerne, som skal starte i BFO og skole i maj, holder til i storbørnsrummet. Vi har altid stort fokus på børnenes sociale kompetencer, særligt i starten når børnene bliver storbørn. Ud over det arbejder vi ud fra et legekompendie, som er fælles for hele distriktet. 

Mariehønerne og Pindsvinene er aldersintegreret. Vi arbejder med aldersopdelte grupper i nogle projekter, og også på tværs af grupperne. 

Medarbejdere

I Børnehuset ved skoven er vi i alt 24 ansatte, inklusive 2 køkkenpersonaler og en pædagogisk leder. Herudover har vi altid tilknyttet et stærkt hold vikarer. Børnehuset er også praktiksted og har løbende studerende. 

Personalet består af en blandet gruppe individer, som er kendetegnet ved høj faglighed, højt humør og et godt samarbejde. 

Ud over det daglige pædagogiske arbejde har personalet fordelt roller/ansvarsområder. Fordelingen sker ud fra de enkeltes kompetencer og interesser for Kunst og Kultur, Natur, Drivhus og Urtehaver, madmod samt rytmik og bevægelse.

Måltider i børnehuset

Måltidet er en vigtig del af dagligdagen i Børnehuset ved skoven. Vi prioriterer måltidet højt med inddragelse af børnene i alt lige fra tilberedelsen af råvarer når dette er muligt, samt bordækning og oprydning efter måltidet. 

I vuggestuen har vi egenproduktion. Her laver vores køkkenmedarbejder dejlig mad fra bunden af. Størstedelen af de varer der bliver brugt er økologiske. Der bliver tænkt meget i smage, farver og varierende mad. I 2022 vil vi gå efter at få gulvmærket, hvilket er 90 – 100% økologi.

I børnehaven får børnene mad fra Fru Hansens Kælder, som leverer et sundt og nærende frokostmåltid til børnene. Vi har et modtagerkøkken, hvor maden bliver tilberedt og anrettet på fade. Børnene i børnehaven bliver inddraget i klargøring af måltiderne i I det omfang de kan være med. 

I starten af 2022 får vi renoveret vores køkken i vuggestuen. Og til sommer 2022 vil vi stå med et køkken som skal kunne levere egenproduktion til hele huset. 
 

Kontakt Ved Skoven

Børnehuset Ved Skoven
Egebjergvang 72-74
2750 Ballerup
Telefon: 4477 1891

Åbningstider:
Børnehuset ved skoven har udvidede åbningstider.

Mandag - torsdag: Kl. 06:00-17:30
Fredag: Kl. 06:00-17:00

Pædagogisk leder
Nicolai Bonde Hansen
Telefon: 2522 8075
Mail: nwh@balk.dk