Globen

Børn i cykelvogn

Præsentation af børnehuset

Et stort og mangfoldigt hus

Globen er et nyere børnehus i distrikt Hedegården. Det er et stort og mangfoldigt hus normeret til 48 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. 

Det nære i det store

For at sikre det nære i det store, har vi valgt at organisere os i fire teams. 

Tre af vores teams består hver af en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe, mens det sidste team er en vuggestuegruppe.

I ydertimerne er børn og voksne sammen på tværs af stuerne, men det meste af dagen er man opdelt. Vi tilstræber, at der er personale fra hvert team i den fulde åbningstid.

Trygge teams

Vi ønsker at skabe tryghed, nærhed og sammenhæng i barnets tid hos os. Derfor er barnet som udgangspunkt i det samme team hele institutionstiden igennem. I den tid vil barnet have tre voksne fra egen stue og yderligere tre fra teamet som deres primære voksne.

Det team der består af en vuggestuegruppe har et tæt samarbejde med den stue, det enkelte barn skal gå i børnehave på. 

Ude- og indefaciliteter

Vores hus og udendørsareal rummer masser af muligheder for fysisk udfoldelse, fordybelse og fælles aktiviteter. Vi har en sal, vi har et værksted, vi har mulighed for at gynge både ude og inde, vi har bålsted, klatrestativer og meget mere.

Når I kommer og går

Det er meget vigtigt, at I som forældre altid sørger for at sige goddag og farvel til en voksen.

Alle børn tjekkes ind via Aula. Vi vil meget gerne være behjælpelige med at modtage jeres barn/børn.

Der er stor forskel på hvor meget tid I har og I kan have nogle bestemte rutiner, inden I er klar til at sige farvel. Det er derfor vigtigt, at I siger til, når I er klar til at gå, så vi kan tage godt imod barnet.

Giv gerne besked om:

 • Hvis der sket nogle ændringer der kan være afgørende for jeres barns dag
 • Hvis der er andre end jer, der henter

Rundvisning

Ved ønske om rundvisning, kontakt vores pædagogiske ledere.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

I børnehuset har vi 48 vuggestuebørn fordelt på fire stuer og 60 børnehavebørn fordelt på tre stuer.

Personale og uddannelse

Vi er i alt:

 • 14 Pædagoger
 • 3 pædagogiske assistenter
 • 7 pædagogiske medhjælpere
 • 2 køkkenmedarbejdere
 • 1 husalf (praktisk medhjælper)

Derudover har vi et varierende antal vikarer tilknyttet huset. 

Da vi er en uddannelsesinstitution har vi også løbende studerende fra Københavns Professionshøjskole, ligesom vi også modtager PAU-studerende.

Overordnet dagsrytme:

Kl. 6.30-ca. 7.45: Vi åbner med tilbud om morgenmad frem til kl. 7.30. Vi åbner hver for sig i de enkelte teams. Det skaber mere ro og nærhed og betyder at der altid er en kendt voksen til at tage imod barnet.

Kl. 7.30-9.30: Vi leger og laver aktiviteter på stuerne. I dette tidsrum er der også indlagt et formiddagsmåltid og vi holder måske samling.

Kl. 9.30-ca. 11.00: Her forgår der mere tilrettelagte aktiviteter i mindre grupper alt efter alder, relationer, interesse eller udvikling. Stuen informerer om tema med videre på Aula.

Kl. 11.00: Vi spiser sammen på stuen. Vuggestuebørnene spiser den mad som er tilberedt i produktionskøkkenet af køkkendamen, og børnehavebørnene spiser den mad der er færdigtilberedt i vores andet køkken. Madordningerne er til afstemning hvert andet år.

Kl. 12.00-14.00: Middagsstund. Her sover de børn, der har brug for middagslur. De små sover i barnevogne og de store vuggestuebørn samt de børnehavebørn der sover, ligger i soveposer. Børnene sover i vuggestuen. Resten af børnehavebørnene er for det meste på legepladsen. Vuggestuebørn, der har sovet om formiddagen er oppe inde hos teamet. 

Kl. 14.00-15.00: De fleste børn vågner og vi spiser et eftermiddagsmåltid. Vi får alle brød og frugt.

Kl. 15.00-16.30: Vi leger og laver aktiviteter på stuerne og vores børn begynder at blive hentet hjem. 

Kl. 16.30-17.15: De sidste børn mødes på legepladsen (særligt om sommeren) eller indenfor på en stue eller i salen.

 

Pædagogisk praksis

Læringsmiljøer

Med teamopdelingen, der rummer vuggestue og børnehave, har vi læringsmiljøer, der understøtter barnets aldersmæssige udvikling og samtidig skaber en tryg ramme for barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling gennem hele institutionstiden.

I starten af barnets tid i Globen kan det være nok at forblive i det trygge team, men i takt med at barnet bliver større og mere trygt vil det være muligt at deltage i aktiviteter på tværs af de forskellige teams. 

Storbørnsgruppe

Det sidste år inden skolestart bliver barnet tilknyttet vores storbørnsgruppe, der mødes nogle faste dage om ugen og arbejder målrettet med temaer som venskaber, følelser, konflikthåndtering og andre skoleforberedende aktiviteter.

Aktiviteter i dagligdagen

Dagene i Globen ser ikke altid ens ud. Der er forskel på sommer og vinter og de enkelte teams organiserer sig lidt forskelligt.

Vores planlægning af dagligdagen og vores aktiviteter sker dog altid med udgangspunkt i den styrkede læreplan. Vi arbejder tematiseret, således at vores aktiviteter tager udgangspunkt i et tema, der understøttes af bandt andet dialogisk læsning. 

En del af dagen består af faste rutiner – vores måltider, af-og-påklædning, toiletbesøg, bleskift og så videre. Disse hverdagsrutiner er for os ikke kun noget, der skal overstås, men er en vigtig del af vores pædagogik, og de rummer gode muligheder for læring, kommunikation og socialt samvær.

Middagssøvn

I Globen vægter vi at tilbyde alle børn der har behov for middagssøvn muligheden for at sove. Da børns søvnrytme og behov er meget individuelle, tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn.

Søvn er vigtigt for dit barn både fordi det er mens barnet sover, at det vokser mest, og derudover fordi søvnen er vigtig for koncentration, humør og ydeevne. Man ved, at søvn der afbrydes i utide påvirker barnet negativt. Derfor får børnene i Globen lov til at sove til de vågner, og vi vækker som udgangspunkt ikke børnene.  

Hos os gælder følgende: 

 • Små vuggestuebørn sover efter behov og mange har brug for to lurer i løbet af dagen. 
 • De yngste vuggestuebørn sover i barnevogne, som køres ud med mindre det er stærk frost. Senest når børnene fylder to år kommer de ind og sove.
 • De ældste vuggestuebørn og de børnehavebørn der sover, sover i soveposer på en stue. 
 • Alle børn der sover bliver overvåget enten af voksne der fysisk er til stede eller ved hjælpe af babyalarmer og med hyppigt tilsyn af voksne der er i nærheden. 
 • For de yngste børns vedkommende skriver vi ned, hvor længe de har sovet. 

 

Kontakt Globen

Børnehuset Globen
Magleparken 18
2750 Ballerup
Telefon1: 4477 1639
Telefon2: 4477 1909

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:30-17:15
Fredag: Kl. 06:30-17:00

Pædagogiske ledere
Marianne Bille
Telefon: 4477 1909
Mail: bim@balk.dk

Christel Faaborg
Telefon: 4477 1639
Mail: chfa@balk.dk