Indslusningsgruppen Sesam

Kvinder laver fladbrød om bålsted

Præsentation af børnehuset

Støttende indslusning

Sesam er Ballerup kommunes Indslusningsgruppe. I Sesam er der plads til børn og familier med behov for en særlig sproglig, integrerende og inkluderende støtte.

Børn og familier får plads i Sesam gennem en særlig visitationsproces, og er fordelt i to grupper, Spirene og Solsikkerne. Børnene fordeles på baggrund af deres aktuelle udviklingsniveau, fællesskaber og venskaber.

Forældresamarbejde

Sesam møder børn og familier med forståelse for og udgangspunkt i deres individuelle historie og baggrunde og den kultur, som forældre og børn er opvokset i inden ankomsten til Danmark.

I Sesam får familierne mulighed for at tilegne sig erfaringer med det danske institutionsmiljø og dets normer og forventninger. Det indebærer, at der er fokus på forældrenes deltagelsesmuligheder, forpligtigelser og ansvar i forhold til deres barns generelle trivsel, udvikling og uddannelse.

Sprog i Spiren

I sammenhæng med Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 30 timers sprogstimuleringstilbud for tosprogede børn, som ikke går i daginstitution.

Ca. hver tredje måned gennemgås lister over to-sprogede 3-6 årige børn uden for daginstitution. Familierne kontaktes per brev eller ved personlig henvendelse.

Sprogstimulering

Sprogstimuleringen i Spiren varetages af personalet ansat i Sesam, således at der fastholdes kontakt til det almene institutionsområde samt sikres fastholdelse af et højt fagligt niveau.

Der arbejdes med forældreinddragelse i sammenhæng med de strukturerede temaer. Samtidig arbejdes der målrettet på at motivere familien til fuldtids daginstitution.

Forældrebesøg

Forældre må gerne komme på besøg. Det skal dog aftales med den pædagogiske leder Dorit Jensen Coleman på telefon eller via mail.

 

Pædagogisk praksis

Læringsmiljø og fællesskaber

I Sesam arbejder vi med intensiv sprogtilegnelse. Vi tager udganspunkt i børnenes potientialer og skaber en struktureret, forudsigelig hverdag med tydelig kommunikation og mulighed for små læringsmiljøer tilpasset det enkelte barns behov.

Årshjul

Det pædagogiske indhold planlægges efter ”årshjul” med baggrund i ”Tematiseret Dialogisk læsning”. Der arbejdes med samme emne og indhold i perioder på ca. to måneder af gangen.

Forældreinddragelse

I Sesam arbejdes der derudover fokuseret med forældreinddragelse, handleplaner og opfyldelse af mål, så familien tilegner sig viden, mulighed for og egen motivation for deltagelse i deres barns videre udviklings- og uddannelsesforløb.

 

Fakta om børnehuset

Børn i Sesam

Børneantallet i Sesam varierer alt efter behov. Det ligger dog som regel omkring de 25 børn med et flertal af vuggestuebørn.

Børnegruppen udgøres af ca. 70 % vuggestuebørn og 30 % børnehavebørn.

Børnene over tre år deltager i Spirens sprogstimulering.

Det vurderes løbende, hvorvidt børn og forældre er parate til at flytte til en daginstitution i eget skoledistrikt. 

Familierne er tilknyttet Sesam i gennemsnit 1- 2,5 år.

Personale

I Sesam er der 8 pædagoger samt en pædagogmedhjælper. Personalegruppen i Sesam og Spiren er multikulturel, hvilket er afgørende for forældreinddragelsen og samarbejdet

Dagens forløb

Vi ønsker så vidt muligt at børnene er her før kl. 9.00. Det gør vi fordi børnene har behov for at hilse på hinanden og deres tætte voksne før dagens strukturerede aktiviteter går i gang.

Ca. kl. 9.00 starter vi opdelingen i grupper og forberedelsen af børnene til dagens aktiviteter starter.

Ugen indeholder faste ting som rytmik/gymnastik og turdag. Derudover arbejdes der med faste emner ud fra teori om dialogisk læsning og projektarbejde. Vi spiser frokost ca. kl. 11.00. Derefter sover de børn der har behov for det. Resten går som regel på legepladsen.

Når vi igen går ind samles børnene og har ca. 20 minutters afslapning. Herefter spiser vi frugt og brød.

Sovning foregår i høj grad efter børnenes behov under hensyn til alder osv. De fleste børn med behov for en lur sover midt på dagen. Er man lille og har andre behov, så indretter vi os efter det.

Ankomst og afhentning

Når I kommer og går i Sesam skal I altid lukke lågerne efter jer, og har I bil må der kun parkeres i parkeringsbåsene foran institutionen.

I skal altid huske at komme ind og hilse på personalet om morgenen når I afleverer og siger farvel til en medarbejder fra Sesam før i går.

 

Kontakt Sesam

Indslusningsgruppen Sesam
Magleparken 18
2750 Ballerup
Telefon: 4477 3979

Åbningstider:
Mandag - fredag: Kl. 07:00-16:30

Pædagogisk leder
Dorit Jensen Coleman
Telefon: 2522 8021
Mail: rit@balk.dk