Regnbuen

Børn i legehus

Præsentation af børnehuset

Børnehave - og vuggestuegrupper

Regnbuen er et mindre Børnehus i distriktet. Regnbuen består af tre stuer: to børnehavegrupper - Pytterne og Dråberne, som rummer ca. 20 børn på hver stue. Dertil har vi Skyerne, som er vores vuggegruppe og rummer 10-12 børn.

Samarbejde mellem stuerne

For at skabe kvalitet og sammenhæng arbejder stuerne tæt sammen. Børnene er tilknyttet en stue, som er deres faste base i hverdagen.

Stuerne arbejder både enkeltvis og på tværs af hinanden i dagligdagen. Både hvad angår før-skolegruppen, daglige aktiviteter og større arrangementer.

Gruppetid

To gange om ugen har vi gruppetid i børnehaven, hvor børnene er inddelt efter alder eller udvikling.

I gruppetiden arbejder vi med forskellige emner for eksempel gro/spireprojekt, eventyr, kroppen, vejret eller trafik. Det giver mulighed for koncentration og fordybelse. Derfor anbefaler vi også, at børnene møder kl. 9.00 disse dage, da det er vigtigt, at de er med helt fra start og for at undgå forstyrrelser. Der er rigtig mange børn, der synes det er svært at komme midt i en aktivitet.

Storbørnsgruppe

Det sidste år børnene er i Regnbuen, tilknyttes de en storbørnsgruppe der mødes 2 gange om ugen. I storbørnsgruppen er de sammen med de andre kommende skolebørn i huset. Her arbejdes der målrettet med skoleforberedende aktiviteter.

I efteråret har vi tradition for, at alle kommende skolebørn i distriktet mødes en uge i skoven.

Når I som forældre kommer og går

Vi mener, at det er meget vigtigt, at man som forælder altid sørger for at sige goddag og farvel til en voksen.

Vi vil meget gerne være behjælpelige med at modtage jeres barn/børn. Der er dog stor forskel på, hvor meget tid I som forældre har hver især, og I kan have forskellige rutiner, inden I er klar til at sige farvel. Derfor går vi også meget op i, at I som forældre siger til, når I er klar til at gå, så vi kan tage godt imod jeres børn.

Vi ser helst at I ikke taler i mobiltelefon, når I henter eller afleverer jeres barn, da barnet har glædet sig til at se jer hele dagen. Men det er selvfølgelig altid okay, at ringe til andre forældre for at lave legeaftaler.

Vi opfordrer også forældre til at give besked om:

  • Hvis der er sket nogle ændringer der kan være afgørende for jeres barns dag
  • Hvis der er andre end jer der henter

​​

Pædagogisk praksis

Mødet med barnet

Vi tilstræber at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler sig og støttes i at blive selvstændige og sociale børn, der kan indgå i fællesskabet. Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af stuerne.

Børnene er medansvarlige i deres daglige ramme. Vi vægter at møde hvert barn individuelt med udgangspunkt i deres styrker, interesser og udviklingsområder. I Regnbuen skal børn høres, ses og tages alvorligt. Og mest af alt skal de opleve sig som ønsket og en del af fællesskabet.

Hverdagsrutiner

En del af dagen består af faste rutiner såsom vores måltider, af- og påklædning, toiletbesøg og bleskift osv. Disse hverdagsrutiner er for os ikke kun noget, der skal overstås, men er en vigtig del af vores pædagogik, og rummer gode muligheder for læring, kommunikation og socialt samvær.

Middagssøvn

I Regnbuen vægter vi, at alle børn der har behov for middagssøvn, får muligheden for at sove. Da børns søvnrytme og behov er meget individuelle, tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn. Søvn er vigtigt for dit barn. Det er mens barnet sover, at det vokser mest, og søvnen er desuden vigtig for koncentration, humør og ydeevne. Man ved at søvn der afbrydes i utide, påvirker barnet negativt. Derfor får børnene i Regnbuen lov til at sove til de vågner og vi vækker dem som udgangspunkt ikke. Hos os gælder derfor følgende:

  • Små vuggestuebørn sover efter behov og mange har brug for to lurer i løbet af dagen.
  • De yngste vuggestuebørn sover i barnevogne som køres ud, med mindre der er stærk frost. Senest når børnene fylder 2 år, kommer de ind og sove.
  • De ældste vuggestuebørn og de børnehavebørn der sover, sover i soveposer på en stue mellem kl.12-14.
  • Alle børn der sover bliver overvåget enten af voksne der fysisk er til stede eller ved hjælp af babyalarmer og med hyppigt tilsyn af voksne, der er i nærheden.
  • For de yngste børns vedkommende skriver vi ned, hvor længe de har sovet.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

I børnehuset Regnbuen har vi 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Børnehavebørnene er fordelt på to stuer med 20 børn i hver.

Personale

I Regnbuen er vi seks pædagoger, én pædagogisk assistent, tre pædagogmedhjælpere, en køkkenmedhjælper og husets daglige leder.

I alt er vi 10 medarbejdere fordelt på de tre stuer. 

Vuggestue og børnehave

Overordnet har vi følgende dagsrytme:

Kl. 6.30-8.00: Vi åbner, og der er tilbud om morgenmad frem til kl. 7.30.

Kl. 8.00-9.30: Vi leger og laver aktiviteter på stuerne. I det tidsrum er der også indlagt et lille formiddagsmåltid.

Kl.8.45: Vuggestuegruppen holder samling og synger sange.

Kl.9.15: Børnehavegrupperne holder samling. Her tales der om dagens forløb.

Kl. 9.30-ca. 11.00: Her foregår der mere tilrettelagte aktiviteter. Vi arbejder ofte i mindre grupper for at skabe plads til fordybelse.

Kl. 11.00: Grupperne går i gang med frokosten.

Kl. 12.00-14.00: Middagsstund. Her sover de børn, der har brug for middagslur. De små sover i barnevogne og de store vuggestuebørn og de børnehavebørn der sover, ligger i soveposer indenfor. Resten af børnehavebørnene er for det meste på legepladsen.

Kl. 14.00-15.00: Der bliver serveret et eftermiddagsmåltid som består af friskbagt brød og frisk frugt.

Kl. 15.00-17.00: Vi leger og laver aktiviteter på stuerne eller udenfor. Omkring kl. 16.00 samles de børn, der er tilbage i alrummet. Om sommeren er vi for det meste ude.
 

Kontakt Regnbuen

Børnehuset Regnbuen
Magleparken 77
2750 Ballerup
Telefon: 4477 1660

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:30-16:45
Fredag: Kl. 06:30-16:30

Pædagogisk leder
Hanne Hvidbjerg Larsen
Telefon: 2069 1338
Mail: hhl@balk.dk