Om Distrikt Måløvhøj

Pædagog læser med børn

Om distriktet

Velkommen til Distrikt Måløvhøj

Distrikt Måløvhøj består af 5 børnehuse: 

  • Fregatten
  • Stjernehøj
  • Søndergården
  • Kærlodden
  • Måløv By.

Vores børnehuse modtager børn i alderen 0-5 år. 

Børnehusene er ikke fysisk forbundne, men ligger fordelt i skoledistriktet Måløvhøj.

 

Normering - så mange børn har vi pladser til

Måløvhøj Distrikt er normeret til i alt 487 børn i distriktet fordelt med 190 vuggestuebørn og 297 børnehavebørn.
 

Sådan modtager vi nye børn

Den gode opstart

Den gode start i dagtilbuddet starter med, at familien får tilsendt et spørgeskema ca. seks uger før opstart i vuggestuen. Når skemaet er udfyldt og ca. fire uger før start inviterer Sundhedsplejen til møde i den vuggestue, hvor barnet har fået plads.

Samtalen i vuggestuen tager blandt andet udgangspunkt i spørgeskemaet samt dagligdagen i vuggestuen.

Vi tilbyder også tilflyttere en samtale i vuggestuen eller børnehaven inden start. Her deltager sundhedsplejen ikke, da familien typisk kommer fra en anden kommune. 

 

De er med i Forældrebestyrelsen

Fordeling af repræsentanter

Bestyrelsen består af otte ordinære forældrevalgte medlemmer, samt én ordinær forældrerepræsentant fra specialgruppen i Søndergården, tre ordinære medarbejderrepræsentanter samt to suppleanter, en pædagogisk leder samt distriktslederen. 

Læs forretningsordenen for forældrebestyrelsen i Måløvhøj her

Arbejdsgang

Forældrebestyrelsen afholder ordinært møde 5 gange årligt. Møderne afholdes på skift i distriktets børnehuse. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis der er behov for det. 

Læs mere om vedtægterne for forældrebestyrelser i Ballerup kommunes dagtilbud her

Repræsentanter i bestyrelsen:

Formand: 

Ida Kjærsgaard Baumgarten, Kærlodden
Mail: ida.k.n@hotmail.com 

Næstformand:

Anne-Sofie Knop Reventlow, Fregatten
Mail: annesofieknopreventlow@gmail.com 

Forældrerepræsentanter:

Sarah Madsen, Stjernehøj 
Mail: sarahmadsen813@hotmail.com

Helene Ostermann Knudsen, Måløv By 
Mail: hostermanknudsen@gmail.com

Stine Bernd Bille, Måløv By
Mail: Stine_bille@hotmail.com

Sune Kristian Bugge Buhl, Søndergården
Mail: sunebuhl@gmail.com

Mikkel Heine Nielse, Kærlodden
Mail: mikkelheinenielsen@gmail.com

Forældresuppleanter:

Mathis Hjort Hjelmsø, Stjernehøj    
Mail: mathishjelmsoe@gmail.com

Martin Jensen Zuffová
Mail: martina_zuffova@gmail.com

Bjarke Flyvholm, Fregatten
Mail: -

Medarbejderrepræsentanter: 

Camilla Nielsen, Søndergården (pædagog)
Mail: cln@balk.dk eller camilla.nielsen1972@gmail.com

Heidi Rugaard, Stjernehøj (pædagog)    
Mail: heid015f@skoledrev.dk 

Julie Mai Nielsen, Fregatten (pædagog)
Mail: juliemainielsen@gmail.com

Line Jørløv, Måløv By (pædagog)
Mail: lnj0612@gmail.com

Sanne Jørgensen, Kærlodden (pædagog) 
Mail: sjg@balk.dk

Ledelsesrepræsentant

Susser Linde, Kærlodden (pædagogisk leder) 
Mail: sli@balk.dk
Telefon: 4477 3139

Distriktsleder:

Ann Chérie Fleron
Mail: anfl@balk.dk 
Telefon: 4477 1845 
 

Referater fra bestyrelsesmøderne ligger tilgængelige for forældre på Aula. 

 

Husråd i distrikt Måløvhøj

Ét husråd per børnehus

Hvert børnehus i distriktet har et husråd bestående af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter med børn i børnehuset. 

Husrådets opgaver

Husrådets opgave er bl.a., at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus, at udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde, samt bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her.