Børnehuset Fregatten

Fregatten

Præsentation af børnehuset

Omgivelser

Fregatten er et børnehus med højt til loftet. Vi bor tæt ved en gammel plantage, hvor træerne på legepladsen giver skygge om sommeren og ser hyggelige ud med sne på om vinteren.

Aldersdifferentierede grupper

Vi arbejder med aldersdifferentierede grupper for at give jeres barn de bedst mulige deltagelsesmuligheder i fællesskaber i Fregatten.

Jeres barn vil derfor hver dag kunne spejle sig i og lege med andre børn på andre udviklingstrin.

Det giver også mulighed for at styrke jeres barns sociale kompetencer - eksempelvis når børnene i forskellige situationer vil skulle interagere med kammerater, der er yngre eller ældre end dem selv. 

Bevægelse og motorik

Alle børn i Fregatten skal dagligt have adgang til et læringsmiljø med fokus på bevægelse og motorik. Det betyder i praksis, at alle grupperum i vuggestuen og børnehaven indrettes efter dette.

Personalet har fokus på at læring gennem kroppen er en fast del af børnenes hverdag i Fregatten.

 

Pædagogisk praksis

Specialiserede pædagoger

Det er afgørende for os, at vores pædagoger er specialiseret i enten vuggestue- eller børnehavepædagogik, da vi mener, at det giver de bedste betingelser for pædagogik af høj kvalitet.

Årshjul

Vuggestuen modtager børn i løbet af hele året, og vuggestuepersonalet arbejder kontinuerligt med at udvikle den pædagogiske kvalitet i Fregattens modtagelsespraksis, og den gode overgang mellem hjem og dagtilbud for det lille barn. 

Vi har derfor fokus på at skabe et stærkt vuggestuemiljø, hvor tryghed og daglige rutiner danner rammen for jeres barns udvikling.

I børnehaven arbejder vi fra september-maj desuden specifikt med de kommende skolebørn 2-3 gange om ugen.

Forældresamarbejde

Vi vægter et stærkt forældresamarbejde i Fregatten, hvor gensidige forventninger, oplevelser samt begivenheder bliver delt og bearbejdet – alt sammen med udgangspunkt i barnet, og for at gøre barnets udvikling og trivsel så optimal som det er muligt.

 

Fakta om børnehuset

Børnehus og vuggestue

Børnehuset har plads til 24 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehaven.

Fregattens vuggestue består af to stuer med 12 børn på hver stue. Det pædagogiske personale er tilknyttet et fast vuggestueteam, som er fordelt på de to stuer. 

Fregattens børnehave består af to stuer med 20 børn på hver stue. Det pædagogiske personale er ligesom i vuggerstuen tilknyttet et fast børnehaveteam, som er fordelt på de to stuer. 

Personale

Der er ansat 10 pædagoger og 2 medhjælpere. Vi har jævnligt både pædagog- og PAU-studerende.

 

Kontakt Fregatten

Børnehuset Fregatten
Østerhøjvej 1
2750 Ballerup
Telefon: 2177 3191

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:15-17:00
Fredag: Kl. 06:00-16:30

Pædagogisk leder
Rasmus Christiansen
Telefon: 2177 3191
Mail: rach@balk.dk