Om os

I Ballerup Kommune har vi opdelt dagplejen og børnehusene i fem distrikter. Der er i alt 27 børnehuse og 16 dagplejere i kommunen. Selvom de er forskellige, har de alle sammen en fælles ramme, som du kan læse om nedenfor.

Vores fælles fundament: ”Fællesskab for alle - Alle i fællesskab”

Her kan du læse, hvilken vision Ballerup kommune har for børneområdet.

I Ballerup kommune sætter Børne- og Ungestrategien den overordnede strategiske ramme. Det betyder, at den er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år i Ballerup Kommune.

De overordnede mål er, at:

  • Alle ledere og medarbejdere indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge
  • Alle ledere og medarbejdere indgår i et tæt og forpligtende samarbejder om at sikre, at alle børn og unge inkluderes i fællesskabet
  • Alle børn og unge indgår i et eller flere forpligtende fællesskaber, at alle børn og unge oplever livskvalitet og livsduelighed i forhold til uddannelse og job

Strategien afspejler Ballerup Kommunes børne- og ungesyn, hvor deltagelse i inkluderende fællesskaber er for alle børn og unge.

Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du finde strategien Fællesskab for alle - Alle i fællesskab på Ballerup Kommunes hjemmeside.
 

Vores organisering

Det ledelsesmæssige ansvar i hvert distrikt varetages af distriktslederen i samarbejde med de pædagogiske ledere.

Der er typisk én - to pædagogiske ledere per børnehus afhængig af børnehusets størrelse. 

 

Forældrebestyrelse og husråd

Her kan du få svar på, hvilke opgaver man har, hvis man er medlem af dagtilbuddets Forældrebestyrelse eller Husråd. 

I hvert børnehus samt i Dagplejen holdes der hvert år i september måned et forældremøde, hvor der b.la. er valg til distriktets forældrebestyrelse, dagplejens bestyrelse samt børnehusenes Husråd.

Forældrebestyrelserne

Forældrebestyrelserne består af forældrerepræsentanter fra distriktets børnehuse samt et antalt medarbejderrepræsentanterne alt efter distriktets størrelse.
Ved møderne deltager der desuden en pædagogisk leder samt distriktslederen (begge uden stemmeret). Sidstnævnte fungerer som sekretær til møderne.

Dagplejen indgår under distrikt Hedegårdens forældrebestyrelse, men har derudover også en selvstændig forældrebestyrelse. Læs mere om dagplejens forældrebestyrelse her. 

Forældrebestyrelsens arbejdsområder

Forældrebestyrelsen er med til at udarbejde principper for distriktsinstitutionen og dagtilbuddenes arbejde. De er bl.a. involveret i arbejdet med den pædagogiske læreplan, forholder sig til budgetrammer og har medbestemmelse ved ansættelse af distriktsleder og pædagogiske ledere.

Læs alle vedtægterne for kommunens forældrebestyrelser her.

Husråd

Husrådene knytter sig til det enkelte børnehus, og består af forældrerepræsentanter fra det enkelte børnehus samt personalerepræsentanter og børnehusets pædagogiske leder.

Husrådet varetager en række opgaver, herunder at samarbejde med at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus. 

Læs mere om flere af husrådets opgaver her.

 

Vores samarbejdspartnere

Vi har forskellige tætte samarbejdspartnere, som I som forældre måske også får mulighed for at sparre med.  

Vi samarbejder med:

  • Sundhedsplejen i forbindelse med start i vuggestuen og dagplejen.
  • PPR - der står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her samarbejder vi med pædagogiske vejledere, psykologer, logopæd (talepædagog), børnefysioterapeut og forbyggende rådgiver. De har hyppigt deres gang i vores børnehuse og dagpleje, hvor vi som pædagogisk personale kan få faglig sparring på vores praksis. Hvis den faglige sparring drejer sig om enkelte børn, vil det naturligvis foregå i tæt samarbejde med forældrene. 
  • Den lokale distriktsskole og BFO. Her samarbejder vi om at skabe sammenhæng for børnene i forbindelse med skolestart.

 

Tilsynsnotater for børnehusene i de forskellige distrikter

Hvert år føres der tilsyn med kommunens 0-5 års institutioner, dvs. at dagtibuddene får besøg af nogle eksterne pædagoger, som sparrer med dagtilbuddet om børnenes hverdag. 

Det udmunder i en tilsynsrapport, hvor du blandt kan andet se, hvordan børnenes sikkerhed i institutionen samt kvaliteten i det pædagogiske arbejde sikres. 

Klik her for at se og læse distrikternes tilsynsrapporter.

 

Lukkedage for dagtilbud i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune holder institutionerne lukkede på de samme dage, men med mulighed for alternativ pasning på udvalgte dage.

Her kan du se, hvornår dagtilbuddene i Ballerup Kommune holder lukket.