Børnehuset Stjernehøj

To børn sidder på en rød bjælke i børnehusets vingeslag

Præsentation af børnehuset

Omgivelser

Børnehuset Stjernehøj ligger i naturskønne omgivelser, tæt på mark og eng og små vandhuller med et rigt dyreliv.

Fornemmelse for huset

Stjernehøj er et åbent hus, hvor vi lægger vægt på, at børnene må bruge hele huset.

Det betyder, at både små og store børn har mulighed for at bevæge sig rundt dagligt og lege de steder, de har lyst. Det giver med tiden børnene en tryghed og fornemmelse for hele huset.

Strukturen lægger op til, at de voksne følger børnene og tager ansvar for alle børn i huset.

Legepladsen

Legepladsen er tilgængelig med en voksen fra ca. kl. 9:00 hver morgen.

Vi ser legepladsen som et ekstra dejligt og stort rum, hvor børnene har mulighed for at lege hele dagen.

Vi forventer, at alle børn som minimum har været ude og få frisk luft en gang i løbet af dagen.

Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt både i det daglige og i løbet af året, hvor vi mødes til samtaler, forældremøder, fester med mere.

Stjernehøj er altid åbent for forældre, der vil følge en dag i børnehuset, og som har lyst til at tage med på ture eller lignende.

I er som forældre altid velkomne til at være sammen med os.

 

Pædagogisk praksis

Tryghed og tillid

En vigtig værdi i vores daglige arbejde i Stjernehøj er, at børnene skal føle sig trygge og have tillid til omgivelserne og de voksne i børnehuset.

Vi har fokus på nærvær og omsorg og arbejder bevidst med vores tilgang til det enkelte barn og gruppen.

Vores hus er jeres hus

Vores kultur i Stjernehøj bygger blandt andet på, at børn, forældre og medarbejdere har en oplevelse af at høre til i børnehuset.

Det betyder, at vores opmærksomhed går på, at I som familie oplever, at I er velkomne og at børnehuset også er ”jeres hus”.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

I Stjernehøj har vi 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 40 børnehavebørn fordelt på 3 stuer.

Personale

Vi er 18 fastansatte i børnehuset.

Vores personale tæller ni pædagoger, to pædagogiske assistenter og fem pædagogmedhjælpere. 

Derudover er der også en pædagogisk leder og en køkkenmedhjælper.

 

Kontakt Stjernehøj

Børnehuset Stjernehøj
Klakkehøj 23
2750 Ballerup
Telefon: 4477 3250

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 07:00-17:30
Fredag: Kl. 07:00-17:00

Pædagogisk leder
Jesper Patche
Telefon: 4477 3250
Mail: jepa@balk.dk