Børnehuset Troldebo

To børn kører trillebør og kløver brænde på børnehusets udematrikel

Præsentation af børnehuset

Vores vision

’I Børnehuset Troldebo vil vi bringe væredygtige børn ud i verden’ – det er vores vision hver dag vi går på arbejde.

Du kan læse mere om væredygtighed og de 9 væredygtighedsmål her: https://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighed/

Pædagogiske dogmer og pejlemærker

Vores pædagogiske praksis er tilrettelagt ud fra 9 pædagogiske dogmer, som altid skal tænkes ind i hverdagen.

 • Børnene er altid vigtigst
 • Børnene lærer gennem kroppen
 • Børn kan mere, og vil mere og skal mere end vi tror
 • Børn er medskabere af deres institutionsliv
 • Processen er vigtigere end produktet
 • Del med hinanden, skab værdi for hinanden
 • Vi undersøger og eksperimenterer, er naturligt nysgerrige og legende
 • Vi prøver, får succes, laver fejl og lærer
 • Vi skal afspejle samfundet og den fremtid børnene skal leve i

Vi har tre pejlemærker, som vi arbejder ud fra og som skal kendetegne Troldebo:

 • Natur
 • Bæredygtighed
 • Science

Central Placering

Troldebo er et nyoprettet børnehus, som åbnede for vuggestueafdelingen den 1. februar 2020. Børnehuset er centralt placeret i Skovlunde nær S-togsstation og grønne områder.

Børnehuset består af en vuggestue med 30 børn fordelt på tre stuer, der ligger i den nederste etage af bygningen.

Udkørende skovbørnehave

På 1. sal ligger børnehaven, som siden januar 2021 tager børnene i skoven hver dag fra kl. 8:30-15:00.

Børnehaven er normeret til 76 børn fordelt på fire grupper. To af grupperne kører hver dag til vores hus, Villa Blide, i hareskoven. Grupperne bliver kørt med bus mellem Torvevej og Villa Blide. Den tredje gruppe er på Torvevej, hvor vi har gode læringsmiljøer og bruger lokalmiljøet til ture ud af huset. Den fjerde gruppe er vores storbørnsgruppe, de bor midlertidigt i en pavillon ved BFO Sletten.

Tre af grupperne kører i et fast 3-ugers rul mellem at være på Torvevej eller i Villa Blide, det betyder at hver stue har en uge på Torvevej og derefter to uger i Villa Blide

Fra den 1.5.2024 når det nye børnehus står færdig på Torvevej, vil der ikke længere være udflytterdel i børnehaven.

Natur, dyr og sanser

Vi griber naturen og inddrager den i vuggestuen,og vi undersøger dyr i naturen og inviterer dem med indenfor. Vi øver vores sanselige opmærksomhed, vores bevægelse og vores rytme til forskellige former for musik. Og vi leger med forskellige materialer, undersøger deres forskellighed og udforsker og undersøger med alle vores sanser dagen igennem.

I vuggestuen udfordrer vi vores bevægelse på stuerne, de lange gange og inddrager trapperne, vores udearealer samt de omkringliggende områder. 

 

Pædagogisk praksis

Selvstændighed og selvværd

Vi ved hvor stor glæde og tilfredsstillelse, det giver hos det enkelte barn, at kunne selv. Vi lægger derfor stor vægt på, at børnene bliver selvhjulpne og arbejder aktivt med aktiviteter, hvor barnets selvværd og mestringskompetence styrkes.

I det daglige er børnene med til at dække bord, hente de ting vi arbejder med, flytte ting på plads og tage legetøj med frem og tilbage, ligesom de øver hver dag øver sig i selv at tage tøj af og på. 

Som voksne er vi opmærksomme på, hvordan vi positionerer os i forhold til børnene med henblik på at stimulere og udvikle hvert enkelt barn bedst muligt.

Læring gennem leg

Vi har stor fokus på, at der skal være sammenhæng mellem vores læringsmiljø og børnenes læring, og ved, hvor vigtigt et element legen er i sig selv.

Derfor tilbyder vi en masse bevægelse, sproglig opmærksomhed, musikalsk sansning og lege i og med naturen.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

Vi er normeret til 33 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer. I børnehaven er der plads til 76 børn fordelt på tre basisgrupper og en storbørnsgruppe.

Personale

Personalet er en blandet gruppe bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Vi er både unge og mere erfarne medarbejdere fordelt på både kvinder og mænd.

Madordninger

Vi har hjemmeproduceret mad fra eget køkken til både vuggestuen og børnehaven.

 

Kontakt Troldebo

Børnehuset Troldebo
Hjemmematrikel:
Torvevej 29
2740 Skovlunde

Udematrikel:
Tvendagervej 15
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:30-16:45
Fredag: Kl. 06:30-16:30

Pædagogiske ledere
Jesper Patsche
Mail: jepa@balk.dk
Telefon: 2330 4721

Rasmus Christiansen
Mail: rach@balk.dk 
Telefon: 3047 6922

Kontakt stuerne direkte
Vuggestuen  
Hare: 4175 0012
Muldvarp: 4175 0008
Pindsvin: 4175 0006
   
Børnehaven  
Egern: 4175 0009

Ugle:

2477 3745
Ræve: 2153 2471
SMTP error: Could not connect to SMTP host. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting