Børnehuset Troldebo

To børn kører trillebør og kløver brænde på børnehusets udematrikel

Præsentation af børnehuset

Central placering

Troldebo er et nyoprettet børnehus, som åbnede for vuggestueafdelingen den 1. februar 2020. Børnehuset er centralt placeret i Skovlunde nær S-togsstation og grønne områder.

Børnehuset består af en vuggestue med 30 børn fordelt på tre stuer, der ligger i den nederste etage af bygningen.

Udkørende skovbørnehave

På 1. sal ligger børnehaven, som fra januar 2021 tager i skoven med børnene hver dag fra kl. 8:30-15:45.

Børnehaven er normeret til 60 børn fordelt på tre grupper. Alle tre grupper kører alle dage til vores hus, Villa Blide, i hareskoven. Grupperne bliver kørt med bus mellem Torvevej og Villa Blide.

Natur, dyr og sanser

Vi griber naturen og inddrager den i vuggestuen,og vi undersøger dyr i naturen og inviterer dem med indenfor. Vi øver vores sanselige opmærksomhed, vores bevægelse og vores rytme til forskellige former for musik. Og vi leger med forskellige materialer, undersøger deres forskellighed og udforsker og undersøger med alle vores sanser dagen igennem.

I vuggestuen udfordrer vi vores bevægelse på stuerne, de lange gange og inddrager trapperne, vores udearealer samt de omkringliggende områder. 

 

Pædagogisk praksis

Selvstændighed og selvværd

Vi ved hvor stor glæde og tilfredsstillelse, det giver hos det enkelte barn, at kunne selv. Vi lægger derfor stor vægt på, at børnene bliver selvhjulpne og arbejder aktivt med aktiviteter, hvor barnets selvværd og mestringskompetence styrkes.

I det daglige er børnene med til at dække bord, hente de ting vi arbejder med, flytte ting på plads og tage legetøj med frem og tilbage, ligesom de øver hver dag øver sig i selv at tage tøj af og på. 

Som voksne er vi opmærksomme på, hvordan vi positionerer os i forhold til børnene med henblik på at stimulere og udvikle hvert enkelt barn bedst muligt.

Læring gennem leg

Vi har stor fokus på, at der skal være sammenhæng mellem vores læringsmiljø og børnenes læring, og ved, hvor vigtigt et element legen er i sig selv.

Derfor tilbyder vi en masse bevægelse, sproglig opmærksomhed, musikalsk sansning og lege i og med naturen.

 

Fakta om børnehuset

Vuggestue og børnehave

Vi er normeret til 30 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer. I børnehaven er der plads til 60 børn fordelt på fire basisgrupper.

Personale

Personalet er en blandet gruppe bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Vi er både unge og mere erfarne medarbejdere fordelt på både kvinder og mænd.

Madordninger

I vuggestuen er der et modtagekøkken. Hver dag bliver der leveret hjemmelavet mad fra et nærtliggende børnehus i distriktet.

 

Kontakt Troldebo

Børnehuset Troldebo
Hjemmematrikel:
Torvevej 29
2740 Skovlunde
Telefon: 2477 3745

Udematrikel:
Tvendagervej 15
2750 Ballerup
Telefon: 4175 0012

Åbningstider:
Mandag - torsdag: Kl. 06:30-16:45
Fredag: Kl. 06:30-16:30

Pædagogiske ledere
Jesper Patsche
Mail: jepa@balk.dk
Telefon: 2330 4721

Rasmus Christiansen
Mail: rach@balk.dk 
Telefon: 3047 6922

Kontakt stuerne direkte
Vuggestuen  
Harerne: 4175 0012
Muldvarperne: 4175 0008
Pindsvinene: 4175 0006
   
Børnehaven  
Egerngruppen: 4175 0009
Uglegruppen: 2477 3745