Børnehuset Ved Skoven

Fire grinende børn

Præsentation af børnehuset

Omgivelser

Børnehuset ved Skoven ligger i et spændende boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative områder. Børnehuset ligger tæt ved Hareskoven og andre naturområder.

Vi har fire dejlige høns, der forsyner os med æg. Hønsene er tamme og børnene kan gå ind i hønsegården til dyrene eller have samvær med dem, når hønsene bliver lukket ud på legepladsen.

En spændende hverdag

Her i Børnehuset lægger vi vægt på, at alle trives og indtager en særlig plads. Vi synes selv, at vi er et godt dagtilbud for børnene, og vi bestræber os på at hverdagen skal indeholde spændende aktiviteter som tilgodeser børns behov, såsom rytmik/sang, tegne/male og udeliv.

Vi arbejder efter en årsplan, hvor der altid indgår forskellige traditioner for jul, fastelavn, fødselsdage, sommerfest, bedsteforældredag mm., samt fire store projekter.

 

Pædagogisk praksis

Fælles værdigrundlag

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen formuleret værdigrundlag for det pædagogiske arbejdet i Børnehuset. 
Vi kendes på, at vi her hos os arbejder med 3 temaer:

Personlig udvikling og social interaktion

Her hos os:

 • Skaber vi et trygt og rart sted at være for både børn og voksne.
 • Udvikler vi børnenes viden og lyst til indflydelse og medansvar.
 • Styrker vi børnene til at indgå i sociale fællesskaber. Der skabes engagement og interesse gennem forskellige samværsformer.
 • Udvikler vi børnenes kompetencer med fokus på sprog, kropsbevidsthed og sociale færdigheder.

Læring

Her hos os:

 • Laver vi ude- og indeaktiviteter, der udfordrer både den motoriske og den sansemæssige udvikling
 • Giver vi tid, rum og plads til at støtte op om fantasien.
 • Skaber vi rum for både fri leg og leg organiseret i forskellige projektformer.
 • Understøtter vi en høj faglig kvalitet der hjælper de voksne i deres arbejde med børnenes læring.

Nærvær og engagement

Her hos os:

 • Stræber vi efter engagerede og nærværende voksne, der er gode forbilleder.
 • Arbejder vi på en god dialog og et godt samarbejde med både kollegaer, børn og forældre

Anerkendelse som begreb

Som udgangspunkt er det forventeligt, at vi som pædagogisk personale møder barnet og dets relationer anerkendende.
Med anerkendelse skal der forstås, at vi bestræber os for at se og møde barnet med faglig forståelse, helhed og et cirkulært indblik.

Barnets kompetencer skal og vil altid definere relationen. Anerkendelsen medfører plads til forskellighed, empati og respekt.

 

Fakta om børnehuset

Børnehusets afdelinger

Børnehuset har både en vuggestueafdeling og børnehaveafdeling og er normeret til 100 børn (140 enheder) i alderen 0-5 år.

Vuggestuen

Vuggestueafdelingen er opdelt i to afdelinger med to stuer i hver afdeling, hvor man arbejder på tværs i blandede afdelinger. Vuggestueafdelingen har følgende stuer:

 • Sommerfuglene med ca 10 børn
 •  Larverne med ca 10 børn
 •  Sneglene med ca 10 børn
 •  Billerne med ca 10 børn

Børnehaven

Børnehaveafdelingen er opdelt i tre stuer:

 • Mariehønerne med ca 20 børn
 • Pindsvinene med ca 20 børn
 • Uglerne med ca 20 børn

Ansatte og uddannelse

Der er ca. 23 fastansatte i børnehuset. Dertil kommer vikarer efter behov. 

Vi fungerer tillige som praktikinstitution for Ucc Storkøbenhavn Seminarium og for Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn.

Dagsrytmer i børnehuset

 • Kl. 6:00                 Åbner Børnehuset.
 • Kl. 6:35-7:25         Morgenmad på Larvestuen.
 • Kl. 7:30                 3-5 års fordeler sig i deres grupper.
 • Kl. 8:00                 Stuerne begynder at blive lukket op i hele Børnehuset.
 • Kl. 8:45                 0-2 års får lidt frugt, brød og mælk. (Ble skift).
                                Børnehavebørnene må her tage en mad, hvis de er sultne.
 • Kl. 9:30                 Beskæftigelse i grupper.
 • Kl. 10:45               Spises frokost i 0-2 årsafdelingen.
 • Kl. 11:15               Spiser de 3-5 årige frokost.
 • Kl. 11:30               0-2 årige gøres klar til at sove (bleskift).
 • Kl. 12:00               3-5 årige gøres klar til at gå på legepladsen.
 • Kl. 12 – 14:00       Sovetid for 0-2 årige (Bleskift) og evt. enkelte 3-4 årige.
 • Kl. 14:30 - 15.00   Eftermiddagsmad.
 • Kl. 15 - 16:30/17   Leg ude eller inde (Bleskift).
 • Kl.16/16:30           Alle børn samles i Al-rummet/legepladsen.
 • Kl.17:30                Børnehuset lukker (fredag lukker Børnehuset kl. 17:00).

Madplan

I år 2019-2021 er det vedtaget ved en flertalsafstemning blandt forældrene, at en kostansvarlig tilbereder mad til både vuggestue- og børnehavebørnene.
Vi tilbereder derfor 75% økologisk kost leveret fra Fru Hansens Kælder, som bliver færdigtilberedt i vores modtagerkøkken af vores køkkenassistent.

Der er valg hvert andet år om, hvorvidt madordningen skal fortsætte.

  Rengøring

  Rengøring af Børnehuset foretages dagligt af en rengøringsassistent, ansat af Elite A/S.

   

  Kontakt Ved Skoven

  Børnehuset Ved Skoven
  Egebjergvang 72-74
  2750 Ballerup
  Telefon: 4477 1891

  Åbningstider:
  Mandag - torsdag: Kl. 06:00-17:30
  Fredag: Kl. 06:00-17:00

  Pædagogisk leder
  Nicolai Bonde Hansen
  Telefon: 2522 8075
  Mail: nwh@balk.dk