Om Distrikt Måløvhøj

Pædagog læser med børn

Om distriktet

Velkommen til Distrikt Måløvhøj

Distrikt Måløvhøj består af 5 børnehuse: Fregatten, Stjernehøj, Søndergården, Kærlodden og Måløv By.

Vores børnehuse modtager børn i alderen 0-5 år. 

Børnehusene er ikke fysisk forbundne men ligger fordelt i skoledistriktet Måløvhøj.

 

Normering

Måløvhøj Distrikt er normeret til i alt 487 børn i distriktet fordelt med 190 vuggestuebørn og 297 børnehavebørn.
 

 

Modtagelse af nye børn

Den gode start

Den gode start i dagtilbuddet starter med, at familien får tilsendt et spørgeskema ca. seks uger før opstart i vuggestuen. Når skemaet er udfyldt og ca. fire uger før start inviterer Sundhedsplejen til møde i den vuggestue, hvor barnet har fået plads.

Samtalen i vuggestuen tager blandt andet udgangspunkt i spørgeskemaet samt dagligdagen i vuggestuen.

Vi tilbyder også tilflyttere en samtale i vuggestuen eller børnehaven inden start. Her deltager sundhedsplejen ikke, da familien typisk kommer fra en anden kommune. 

 

Forældrebestyrelsen

Fordeling af repræsentanter

Bestyrelsen består af otte ordinære forældrevalgte medlemmer, samt én ordinær forældrerepræsentant fra specialgruppen i Søndergården, tre ordinære medarbejderrepræsentanter samt to suppleanter, en pædagogisk leder samt distriktslederen. 

Læs forretningsordenen for forældrebestyrelsen i Måløvhøj her

Arbejdsgang

Forældrebestyrelsen afholder ordinært møde 5 gange årligt. Møderne afholdes på skift i distriktets børnehuse. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis der er behov for det. 

Læs mere om vedtægterne for forældrebestyrelser i Ballerup kommunes dagtilbud her

Repræsentanter i bestyrelsen:

Formand: 

Mette Thygesen, Kærlodden
Mail: mettebdt@gmail.com    
Telefon: 2083 2487

Næstformand:

Anne Gøther Bresciani, Fregatten
Mail: annebresciani@gmail.com
Telefon: 2023 6365

Forældrerepræsentanter:

Bjørn Ebert, Junibakken
Mail: bjs1982@gmail.com
Telefon: 2226 2402

Rasmus Davidsen, Søndergården
Mail: rasmus99@hotmail.com
Telefon: 3124 4821

Ida Kristine Illemann, Måløv By
Mail: idakristineillemann@msn.com
Telefon: 2982 8822

Natacha Bendezu-Pedersen, Stjernehøj
Mail: bendezu@live.dk
Telefon: 8158 5280

Mickey Stampe Qvistgaard, Måløv By
Mail: mstampe86@gmail.com
Telefon: 4050 7512

Katrine-Sofie Vinther Russell, Kærlodden
Mail: katrinepaaarbejde@hotmail.com
Telefon: 4292 2142

Medarbejderrepræsentanter: 

Camilla Nielsen, Søndergården (pædagog)
Mail: cln@balk.dk eller camilla.nielsen1972@gmail.com
Telefon: 4477 1747 eller 2770 4664

Christina Jensen, Stjernehøj (pædagog)    
Mail: christina@sandris.dk 
Telefon: 4477 3250

Jette Tullin, Fregatten (pædagog)
jettbi@godmail.dk
Mail: jetu@balk.dk
Telefon: 4175 0534

Line Jørløv, Måløv By (pædagog)
Mail: lnj0612@gmail.com     
Telefon: 3673 1687 eller 2288 9436

Sanne Jørgensen, Kærlodden (pædagog) 
Mail: sjg@balk.dk
Telefon: 4477 3140

Susser Linde, Kærlodden (pædagogisk leder) 
Mail: sli@balk.dk
Telefon: 4477 3139

Distriktsleder:

Ann Chérie Fleron
Mail: anfl@balk.dk 
Telefon: 4477 1845 
 

Husråd i distrikt Måløvhøj

Hvert børnehus i distriktet har et husråd bestående af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter med børn i børnehuset. 

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her