Om Distrikt Skovvejen

Vuggestuedreng holder på bark

Om distriktet

Vores pædagogik

I distrikt Skovvejen er vi optaget af, at være omsorgsfulde, nærværende og anerkendende i et inspirerende læringsmiljø, der altid har fokus på at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

Den pædagogiske hverdag er kendetegnet af at inddrage børneperspektivet samt bidrage til, at alle børn deltager i flere forskellige fælleskaber og samtidig oplever sig selv som værdifulde. Børns leg, rutinerne, udelivet, bevægelse og kreative aktiviteter er i fokus, når den pædagogiske hverdag planlægges og evalueres.

Aktiviteter i børnehusene

Skovvejen har gode erfaringer med at skabe sammenhænge i børnenes liv samt skabe overgange, hvor der tages udgangspunkt i børnenes relationer og fællesskaber.

Distriktet har tradition for flere fælles projekter blandt andet Middelalder, Kartoffelløb, Samba og Store Legedag. 

Vi organiserer jævnligt teateroplevelser målrettet forskellige aldersgrupper.

Vi er optaget af at bidrage med høj faglighed i udviklingen af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, samt skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde og høj social kapital.

 

Normering - så mange børn har vi pladser til

Børn og børnehuse i Distrikt Skovvejen

Skovvejens distrikt er normeret til 175 vuggestuebørn og 271 børnehavebørn plus 20 børnehavebørn fra andre distrikter. 

Distriktets børnehuse omfatter:

 • Børnehuset Nord- og Sydpolen med Isbjerget
 • Børnehuset Lundegården
 • Børnehuset Ved Skoven
 • Børnehuset Valhalla. I Børnehuset Valhalla er der desuden tilknyttet en skovgruppe med plads til 20 børn fra andre distrikter.

Så mange pædagoger har vi i distriktet

Vi tilstræber en høj pædagogandel på mindst 70 procent.

Der er 7 pædagogiske ledere tæt på kerneopgaven.

Derudover er der en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager at lede distriktet.

 

Sådan modtager vi nye børn

Overgang fra hjem til børnehus

I Skovvejens Distrikt er vi optaget af at skabe den bedst mulige sammenhæng og overgang fra hjem til børnehus med henblik på alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det kan være overvældende for et barn at starte i et børnehus og børn kan være utrygge i den første tid i børnehuset. Det uanset om det er et vuggestuebarn eller børnehavebarn. 

Sådan sikrer vi en god opstart i børnehuset

I opstartsperioden tilstræber vi, at børnene så vidt muligt gør sig de første erfaringer i mindre grupper/fællesskaber.

For at gøre opstarten så god som mulig for barnet, er det en god idé at: 

 • De første mange dage bliver så korte som muligt
 • Der afsættes god tid af til at gøre barnet trygt
 • Holde sig for øje, at tidshorisonten for en god opstart kan være forskellig fra barn til barn 

Vi er optaget af at skabe tilknytning og tryghed. Derfor har barnet og familien i den første tid en primærvoksen.

Inden barnets opstart afholdes en samtale med deltagelse af sundhedsplejerskeren. 

Der er desuden altid mulighed for at besøge Børnehusene inden opstart.

 

Sådan fungerer Forældrebestyrelsen

I Distrikt Skovlunde har vi en distriktsbestyrelse. Her er der valgt to repræsentanter ind fra hvert børnehus. 

Distriktsbestyrelsens vigtigste opgaver:

 • At godkende læreplanen samt inklusionsstrategiplan
 • At repræsentere forældrene i forhold til beslutninger, der tages i børnehuset, herunder de pædagogiske mål og principper, samt opdatering og videreudvikling af disse
 • At medvirke ved budgetfastsættelse samt opfølgning på forbrug.

Læs de generelle vedtægter for forældrebestyrelser i Ballerup kommunes dagtilbud her.

Nedenfor kan du se, hvem der er medlem af distriktsbestyrelsen. 

Forældre i bestyrelsen

Formanden er Morten Petersen.

I Lundegården

Frederik Bruun Lind far til Hugo - Hajstuen
Snezana Janjic mor til Viga - Pindsvinene

I Valhalla 

Marie Butler mor til Ellen - Tusindbenene og Sebastian - Pindsvinene
Morten Petersen far til Maks - Pindsvinene

I Ved Skoven 

Katrine Perslev mor til Sega - Sneglestuen
Sune Hjuler Kristensen far til Conrad - Pindsvinestuen

I Nordpolen

Maria Hastrup Christensen mor til Ellen - Albatrosstuen
Mette Bjerg Lindhøj mor til Anna. 

 

Husråd i distrikt Skovvejen

Ét husråd per børnehus

Hvert børnehus i distriktet har et husråd bestående af medarbejderrepræsentanter, den pædagogiske leder og forældrerepræsentanter med børn i børnehuset. 

Alle vælges for ét år ad gangen på det årlige forældremøde som ligger i efteråret. Lederen af børnehuset fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Hvert husråd har også en formand og en næstformand, som også sidder i distriktbestyrelsen.

Husrådets opgaver

Husrådets opgave er bl.a., at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus, at udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde, samt bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 

Husrådets vigtigste opgaver:

 • At repræsentere forældrene i forhold til beslutninger, der tages i børnehuset.
 • At fungere som bindeled mellem forældregruppen og ledelsen, og derved sikre en tryg dagligdag for både børn og voksne.
 • At medvirke til ansættelse af fast personale.
 • At nedsætte udvalg til diverse ad hoc opgaver f.eks. sommerfest, fødselsdage/jubilæer.

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her

 

Kontakt Distrikt Skovvejen

Distriktskontor Skovvejen
Distriktskontoret 0-5 år
Egebjergvang 80
2750 Ballerup

Distriktsleder
Susanne Froberg
Mail: sfo@balk.dk
Telefon: 4477 2515

Træffes
Mandag - fredag

Administrativ medarbejder
Vesile Demikurt Kekec
Mail: vde@balk.dk
Telefon: 2461 7420
 
Træffes 
Mandag - fredag kl. 9.00-15.00

Find information om lukkedage i dagtilbuddene her.