Om Distrikt Skovvejen

Vuggestuedreng holder på bark

Om distriktet

Den pædagogiske hverdag

I distrikt Skovvejen er vi optaget af, at være omsorgsfulde, nærværende og anerkendende i et inspirerende læringsmiljø, der altid har fokus på at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

Den pædagogiske hverdag er kendetegnet af at inddrage børneperspektivet samt bidrage til, at alle børn deltager i flere forskellige fælleskaber og samtidig oplever sig selv som værdifulde. Børns leg, rutinerne, udelivet, bevægelse og kreative aktiviteter er i fokus, når den pædagogiske hverdag planlægges og evalueres.

Aktiviteter og fællesskaber

Skovvejen har gode erfaringer med at skabe sammenhænge i børnenes liv samt skabe overgange, hvor der tages udgangspunkt i børnenes relationer og fællesskaber.

Distriktet har tradition for flere fælles projekter blandt andet Middelalder, Kartoffelløb, Samba og Store Legedag. Vi organiserer jævnligt teateroplevelser målrettet forskellige aldersgrupper.

Vi er optaget af at bidrage med høj faglighed i udviklingen af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, samt skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde og høj social kapital.

 

Normering

Børn og børnehuse

Skovvejens distrikt er normeret til 175 vuggestuebørn og 271 børnehavebørn plus 20 børnehavebørn fra andre distrikter. 

Distriktets børnehuse omfatter Børnehuset Nord- og Sydpolen med Isbjerget, Børnehuset Lundegården, Børnehuset Ved Skoven og Børnehuset Valhalla. I Børnehuset Valhalla er der tilknyttet en skovgruppe med plads til 20 børn fra andre distrikter.

Pædagoger og ledere

Der tilstræbes en høj pædagogandel på mindst 70 procent.

Der er 7 pædagogiske ledere tæt på kerneopgaven. Derudover er der en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager at lede distriktet.

 

Modtagelse af nye børn

Fra hjem til børnehus

I Skovvejens Distrikt er vi optaget af at skabe den bedst mulige sammenhæng og overgang fra hjem til børnehus med henblik på alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det kan være overvældende for et barn at starte i et børnehus og børn kan være utrygge i den første tid i børnehuset. Det uanset om det er et vuggestuebarn eller børnehavebarn. 

En god opstart

I opstartsperioden tilstræber vi, at børnene så vidt muligt gør sig de første erfaringer i mindre grupper/fællesskaber.

For at gøre opstarten så god som mulig for barnet, er det en god idé at: 

  • De første mange dage bliver så korte som muligt
  • Der afsættes god tid af til at gøre barnet trygt
  • Holde sig for øje, at tidshorisonten for en god opstart kan være forskellig fra barn til barn 

Vi er optaget af at skabe tilknytning og tryghed. Derfor har barnet og familien i den første tid en primærvoksen.

Inden opstart

Inden barnets opstart afholdes en samtale med deltagelse af sundhedsplejerskeren. Der er mulighed for at besøge Børnehusene inden opstart.

 

Forældrebestyrelsen

I distriktsbestyrelsen er der valgt to repræsentanter fra hvert børnehus. 

Læs de generelle vedtægter for forældrebestyrelser i Ballerup kommunes dagtilbud her

Forældre i bestyrelsen

Formanden er Morten Petersen.

I Lundegården

Frederik Bruun Lind far til Hugo - Hajstuen
Snezana Janjic mor til Viga - Pindsvinene

I Valhalla 

Marie Butler mor til Ellen - Tusindbenene og Sebastian - Pindsvinene
Morten Petersen far til Maks - Pindsvinene

I Ved Skoven 

Katrine Perslev mor til Sega - Sneglestuen
Sune Hjuler Kristensen far til Conrad - Pindsvinestuen

I Nordpolen

Maria Hastrup Christensen mor til Ellen - Albatrosstuen
Mette Bjerg Lindhøj mor til Anna. 

 

Husråd i distrikt Skovvejen

Hvert børnehus i distriktet har et husråd bestående af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter med børn i børnehuset. 

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her