Om Distrikt Baltorp

Fire glade børnehavebørn hinker på børnehuset legeplads

Sammen om børn - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn

Børnehusene i distrikt Baltorp deltager sammen med distrikt Hedegården i projektet 'Sammen om børn', som skal skabe bedre deltagelsesmuligheder for alle børn. 

Projektet har fokus på, hvordan der kan opstå nye former for forældreinddragelse og fællesskaber mellem de yngste børn, deres forældre og de fagprofessionelle.

Læs mere på Sammen om børns hjemmeside her.

Sammen om børn - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn. Logo.

 

 

 

 

 

 

 

Om distriktet

Vores pædagogik

I Distrikt Baltorp tilbyder vi alle børn trygge og udviklende læringsmiljøer, både indenfor og udenfor.

Vi er i gang med at etablere udemiljøer på vores legepladser, som skal være attraktive, spændende og udviklende. Legepladser som indbyder til leg i gode fællesskaber for børn og voksne.
Det betyder, at vi i en midlertidig periode løbende renoverer og ombygger vores legepladser.

Aktiviteter og distriktets bus

Distriktet er desuden indehaver af en bus, som alle seks børnehuse kan bruge. 

Bussen giver mulighed for at tilbyde de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene oplevelser, eksempelvis kulturelle oplevelser og naturoplevelser, som ligger uden for Ballerup Kommune. 

 

Normering - så mange børn har vi pladser til

Børn og børnehuse i Distrikt Baltorp

Børn i distriktet

I Distrikt Baltorp har vi plads til i alt 623 børn, som er fordelt over 230 vuggestuebørn og 393 børnehavebørn.

Børnetallet varierer i løbet af året, så distriktet i perioder har færre børn og i andre perioder flere børn.

Den 1. maj falder børnetallet altid noget, idet alle børnehuse siger farvel til kommende BFO/Skolebørn.

Så mange børnehuse har vi i distriktet

I Distrikt Baltorp ligger i alt seks børnehuse.

Børnehusene er forskellige i deres fysiske rammer, både indendørs og udendørs. Blandt andet er nogle børnehuse sammenbyggede, mens andre er udformet som adskilte huse.

Fæll​​es for børnehusene er, at de hver især har tilrettelagt og indrettet sig efter en pædagogisk praksis med udgangspunkt i en aldersopdeling mellem de 0-2 årige og 3-5 årige børn.

Personale og ledelse i Distrikt Baltop

Personalet repræsenteres af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogiske medhjælpere og køkkenpersonale, som hver især er tilknyttet de enkelte børnehuse. Der er desuden ansat en administrativ medarbejder i distriktet.

Det ledelsesmæssige ansvar i børnehuset varetages af de pædagogiske ledere, som er tæt på børn og personale, mens det ledelsesmæssige ansvar for distriktet varetages af distriktslederen.

 

Sådan modtager vi nye børn

Overgang fra hjem til børnehus

I Distrikt Baltorp modtager vi nye børn over hele året. Det dækker både over børn der skal starte i vuggestue, børn der skal videre fra dagpleje til børnehave, samt familier som er tilflyttet Ballerup Kommune.

Opstart i vuggestue

I forbindelse med et barns opstart i vuggestue aftales et møde, hvor forældre, pædagogisk leder, pædagogisk personale samt sundhedsplejen deltager. 

Ved mødet deles oplysninger om barnet samt ønsker og forventninger til en god overgang fra hjem til vuggestue. 

Der aftales herefter en plan for en hensigtsmæssig indkøring, som tager udgangspunkt i barnet og forældrenes muligheder for indkøring.

Opstart i børnehave

I forbindelse med overgangen fra dagpleje til børnehave eller tilflytning til Ballerup Kommune afholdes et møde, hvor forældrene til barnet samt den pædagogiske leder og det pædagogiske personale deltager. Hvis det er muligt kan dagplejen eller pædagogisk personale fra den tidligere institution efter aftale med forældrene også deltage. 

Der aftales ligeledes her en plan for indkøring, der tager udgangspunkt i barnet og forældrenes muligheder for indkøring.

Forældresamarbejde

Vi ønsker et betydningsfuldt forældresamarbejde, som bygger på en tryghed og tillid til, at vi i fællesskab gør en positiv forskel for barnet.

Derfor er der allerede i forbindelse med barnets opstart fokus på, at der bliver udviklet en god og tæt relation, så samværet om og med barnet bliver positivt og konstruktivt fra første færd.

 

De er med i forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Distrikt Baltorå er repræsenteret af forældre fra alle seks børnehuse med politisk deltagelse fra et medlem af Børne- og Skoleudvalget, samt ledelse og medarbejdere i distriktet. 

Valg til bestyrelsen foretages hvert år i september måned.

Læs forretningsordenen for forældrebestyrelsen i Baltorp her

Repræsentanter i bestyrelsen 2022/2023:
 

Formand: 

Christina Sara Tang-Hansen, Bispevangen
Mail: christina.sara.tang@gmail.com
På valg i 2023

Næstformand

Louise Cecilie Strømø Nachar, Askelunden
Mail: louisenachar@gmail.com
På valg i 2023 
 

Bestyrelsesmedlemmer

Hans Kristensen, Stjernehuset
Mail: hans.kristensen@gmail.com 
På valg i 2024/2025

Brian Strøyer Nielsen, Stjernehuset
Mail: mester@snielsen.dk
På valg 2024/2025

Sarah Mallal Ali, Kornblomsten
Mail: tpsarah2@gmail.com
På valg i 2023

Zishan Ali, Kirstinevang
Mail: zishan.ali21@gmail.com
På valg i 2023

Anne-Sofie (Sofie) Steffensen Pedersen, Kirstinevang
Mail: sofie63@hotmail.com
På valg i 2024

Nurit, Grantoften
Mail: nullerit@gmail.com 
På valg i xxxx

Catharina Sellin, Grantoften                 
Mail: csellin@hotmail.com
På valg i xxxx

Suppleanter

Lizette Sonne Hvid. Kirstinevang
Mail: lizette89@live.dk
På valg hvert år

Anette Frost Biil, Askelunden
Mail: anettefrostbiil@gmail.com
På valg hvert år

David Lundby Grubbeholm, Kornblomsten
Mail: davidgrubbeholm@gmail.com 
På valg hvert år.
 

Politisk repræsentation

Maria Lundahl Assov
Mail: mlu@balk.dk

Medarbejderrepræsentanter

Katrine Fjord  Winther, Kirstinevang
Mail: kni4@balk.dk

Dorte Petersen, Grantoften
Mail: doph@balk.dk 

Ann Glæsel, Bispevangen                    
Mail: agl@balk.dk

Suppleanter

Tina Vilhelmsen, Grantoften            
Mail: tnw@balk.dk

                
Ledelsesrepræsentanter                                     

Susanne Christoffersen, Pædagogisk leder
Mail:  such@balk.dk 
Telefon: 4477 3194          

Suppleanter
Pt. ikke besat

Distriktsleder

Helle Kristensen
Mail: hek4@balk.dk
Telefon: 4477 1847    

 

Referater fra bestyrelsesmøderne ligger tilgængelige for forældre på Aula.  

 

Husråd i distrikt Baltorp

Ét husråd per børnehus

I hvert børnehus i distriktet er der nedsat et husråd, som er repræsenteret af ledelse, medarbejdere og forældre med børn i børnehuset.

Valg til husråd foretages hvert år i september måned.

Husrådets opgaver

Husrådets opgave er bl.a., at sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus, at udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde, samt bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her

 

Distriktets pædagogiske læreplan

Kontakt Distrikt Baltorp

Distriktskontor Baltorp
Platanbuen 1, Indgang C1
Adminstrationsgangen
2750 Ballerup

Distriktsleder
Helle Kristensen
Mail: hek4@balk.dk
Telefon: 4477 1847

Træffes mandag – fredag 

Administrativ medarbejder
Pernille L. H. Dissing
Mail: perd@balk.dk
Telefon: 4477 3193
 
Træffes mandag – fredag 

Find information om lukkedage i dagtilbuddene her.