Om Distrikt Baltorp

Fire glade børnehavebørn hinker på børnehuset legeplads

Distriktets pædagogiske læreplan

Om distriktet

Børnehuse i distriktet

I Distrikt Baltorp ligger i alt seks børnehuse.

Børnehusene er forskellige i deres fysiske rammer, både indendørs og udendørs. Blandt andet er nogle børnehuse sammenbyggede, mens andre er udformet som adskilte huse.

Fæll​​es for børnehusene er, at de hver især har tilrettelagt og indrettet sig efter en pædagogisk praksis med udgangspunkt i en aldersopdeling mellem de 0-2 årige og 3-5 årige børn.

Inde- og udemiljøer

I Distrikt Baltorp tilbyder vi alle børn trygge og udviklende læringsmiljøer, både indenfor og udenfor.

Vi er i gang med at etablere udemiljøer på vores legepladser, som skal være attraktive, spændende og udviklende. Legepladser som indbyder til leg i gode fællesskaber for børn og voksne.
Det betyder, at vi i en midlertidig periode løbende renoverer og ombygger vores legepladser.

Distriktets bus

Distriktet er desuden indehaver af en bus, som alle seks børnehuse kan bruge. Bussen giver mulighed for at tilbyde de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene oplevelser, eksempelvis kulturelle oplevelser og naturoplevelser, som ligger i en geografi uden for Ballerup Kommune. 

 

Normering

Børn i distriktet

I Distrikt Baltorp har vi plads til i alt 623 børn, som er fordelt over 230 vuggestuebørn og 393 børnehavebørn.

Børnetallet varierer i løbet af året, så distriktet i perioder har færre børn og i andre perioder flere børn.

Den 1. maj falder børnetallet altid noget, idet alle børnehuse siger farvel til kommende BFO/Skolebørn. 

Personale og ledelse

Personalet repræsenteres af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogiske medhjælpere og køkkenpersonale, som hver især er tilknyttet de enkelte børnehuse. Der er desuden ansat en administrativ medarbejder i distriktet.

Det ledelsesmæssige ansvar i børnehuset varetages af de pædagogiske ledere, som er tæt på børn og personale, mens det ledelsesmæssige ansvar for distriktet varetages af distriktslederen.

 

Modtagelse af nye børn

Opstart

I Distrikt Baltorp modtager vi nye børn over hele året. Det dækker både over børn der skal starte i vuggestue, børn der skal videre fra dagpleje til børnehave, samt familier som er tilflyttet Ballerup Kommune.

Opstart i vuggestue

I forbindelse med et barns opstart i vuggestue aftales et møde, hvor forældre, pædagogisk leder, pædagogisk personale samt sundhedsplejen deltager. 

Ved mødet deles oplysninger om barnet samt ønsker og forventninger til en god overgang fra hjem til vuggestue. 

Der aftales herefter en plan for en hensigtsmæssig indkøring, som tager udgangspunkt i barnet og forældrenes muligheder for indkøring.

Overgang til børnehave

I forbindelse med overgangen fra dagpleje til børnehave eller tilflytning til Ballerup Kommune afholdes et møde, hvor forældrene til barnet samt den pædagogiske leder og det pædagogiske personale deltager. Hvis det er muligt kan dagplejen eller pædagogisk personale fra den tidligere institution efter aftale med forældrene også deltage. 

Der aftales ligeledes her en plan for indkøring, der tager udgangspunkt i barnet og forældrenes muligheder for indkøring.

Forældresamarbejde

Vi ønsker et betydningsfuldt forældresamarbejde, som bygger på en tryghed og tillid til, at vi i fællesskab gør en positiv forskel for barnet.

Derfor er der allerede i forbindelse med barnets opstart fokus på, at der bliver udviklet en god og tæt relation, så samværet om og med barnet bliver positivt og konstruktivt fra første færd.

 

Forældrebestyrelsen

Bestyrelsen er repræsenteret af forældre fra alle seks børnehuse med politisk deltagelse fra et medlem af Børne- og Skoleudvalget, samt ledelse og medarbejdere i distriktet. 

Valg til bestyrelsen foretages hvert år i september måned.

Læs forretningsordenen for forældrebestyrelsen i Baltorp her

 

Husråd i distrikt Baltorp

I hvert børnehus i distriktet er der nedsat et husråd, som er repræsenteret af ledelse, medarbejdere og forældre med børn i børnehuset.

Valg til husråd foretages hvert år i september måned.

Læs de generelle vedtægter for husråd i Ballerup kommunes dagtilbud her