Den kommunale Dagpleje

Pige i dagplejen med kurv på hovedet

Præsentation af den kommunale Dagpleje

Små grupper, stort fællesskab

Dagplejen er et kommunalt dagtilbud, som råder over et antal godkendte hjem, der modtager børn i alderen 0-3 år.

I Dagplejen foregår alt vi gør i mindre grupper og derfor med en særlig mulighed for at skabe nærhed og få øje på børnene med alle de forskelligheder, der skal være plads til – både når det gælder det enkelte barn og når det gælder fællesskabet.

Vi har et skarpt blik for børnenes intentioner i vores måde at være sammen på og i vores tilgang til børnenes udvikling og trivsel. Det er helt afgørende for vores pædagogik, at vi er nysgerrige og omfavnende i vores forståelse af, hvad børnene viser os.

Besøg i Dagplejen

Når dit barn får tilbudt en dagplejeplads, har I mulighed for at besøge den pågældende dagplejer, inden I siger ja tak til pladsen.

Er du interesseret i at vide mere om Dagplejen, er du meget velkommen til at komme på besøg i Dagplejehuset eller i Legestuen.

Ring for aftale på tlf. 2434 3493.

Du kan også læse mere om Dagplejen i Ballerup Kommune her.

 

Dagplejens pædagogiske afsæt

Nærvær og tryghed

Dagplejens pædagogik bygger på en lille børnegruppe, et udviklende læringsmiljø og et tæt forældresamarbejde. Dagplejepædagogikkens styrke er derfor barnets tilknytning til få voksne, hvilket skaber gode vilkår for nærvær og tryghed i hverdagen.

Det giver tid og rum til, at børnene kan udforske omverdenen og få fælles oplevelser i trygt samvær.

Pædagogisk sparring

I Ballerup er der ansat to Dagplejepædagoger, dvs. uddannede pædagoger knyttet til dagplejeområdet, som er ansat til at sparre med Dagplejerne. De besøger også dagplejehjemmene, og yder råd og vejledning om børnenes trivsel og udvikling, samt den daglige pædagogiske praksis.

Den fælles pædagogiske læreplan

Dagplejen indgår organisatorisk som en del af distrikt Hedegården. Derfor følger de også distrikt Hedegårdens pædagogiske læreplan. 

Læs den fælles pædagogiske læreplan for distrikt Hedegården og Dagplejen her.

Hvordan ser en dag i dagplejen ud?

Hvis du er nysgerrig på, hvordan en dag i dagplejen kan se ud, kan du læse historien 'En dag i dagplejen' på Dagplejens selvstændige hjemmeside.

 

Normering og åbningstider

Normering og åbningstider

Den kommunale Dagpleje er normeret til 72 børn i alderen 0-3 år.

Dagplejen består af 16 dagplejere som arbejder fra eget hjem, og fire dagplejere ansat i Dagplejehuset.

Herudover er der to dagplejepædagoger samt en pædagogisk leder, som har fast base i Dagplejehuset.

Aflevering og afhentning

Dagplejehjemmets åbningstider er mandag - torsdag kl. 7.00-16.45 og fredag til kl. 16.00. 

Det er vigtigt at fortælle, hvis der er andre der kommer og henter jeres barn.

Af hensyn til dagplejerens planlægning af aktiviteter, og for at I ikke går forgæves, skal barnet være i Dagplejehjemmet inden kl. 9.00, medmindre anden aftale er truffet. 

Ved Dagplejers fravær

Ved Dagplejers fravær kommer børnene samlet til Dagplejehuset, Kornvænget 32.

Læs mere om Dagplejen og Dagplejehuset her.

 

En god start i Dagplejen

Når I som forældrene har fået tilbudt en dagplejeplads afholdes der et opstartsmøde, hvor I, dagplejeren, dagplejepædagogen og sundhedsplejersken deltager. 

Her har I mulighed for at fortælle om jeres barn og hvordan barnets første tid har været.

I kan fortælle om barnets udvikling, trivsel, rytme, kost og i det hele taget alt, hvad der kan fremme og lette forståelsen og kendskabet til barnet.

I har også mulighed for, at fortælle om jeres forventninger til dagplejen.

Dagplejepædagogerne vil også fortælle om den kommunale Dagplejes tilbud, mens dagplejeren vil fortælle om dagligdagen i dagplejehjemmet.

På baggrund af samtalen aftales det derefter, hvordan barnet skal starte i Dagpleje for at give barnet en så god og tryg start som muligt i de nye omgivelser.

Læs mere om, hvordan du forbereder dit barn til at få en god opstart i dagtilbud her.
 

Legestue og Gæstehus

Dagplejens to Legestuer

Dagplejen har to Legestuer, hvor Dagplejere og dagplejebørn mødes i teams én til to gange ugentligt. Her får børnene mulighed for at danne venskaber med andre børn og lære andre voksne at kende, altimens der bliver arbejdet med de seks læreplanstemaer.

Legestuens målsætning er, at give børnene mulighed for at udvikle de sociale kompetencer i et fællesskab med andre børn og voksne, samt fremme deres personlige udvikling, trivsel og læring i en større gruppe.

Samtidig giver det også Dagplejerne et naturligt mødested, hvor de kan sparre med hinanden og planlægge eventuelle fælles arrangementer eller ture.

Fire til fem gange om året deltager Dagplejepædagogen i Legestuedagen for at give sparring og vidensdeling til gavn for både børn og Dagplejere.

Dagplejehuset

Hvis en Dagplejer er fraværende pga. sygdom eller ferie/fri, får man tilbudt en gæsteplads i det vi kalder Dagplejehuset eller Gæstehuset, hvor der er ansat faste dagplejepædagoger.

Ved sygdom ringes forældrene op af Dagplejepædagogen fra Dagplejehuset om morgenen (mellem kl. 6.30- 7.00), og får tilbudt en plads.

Ligesom hos Dagplejeren serveres der også økologisk kost til børnene i Dagplejehuset, og forældre og kommende forældre er altid velkomne til at ringe til Dagplejehuset for et besøg.

Du kan læse mere om Legestuen og Gæstehuset på Dagplejens selvstændige hjemmeside lige her.

 

Forældrebestyrelsen

Dagplejen og distrikt Hedegårdens bestyrelse

Dagplejen indgår under distrikt Hedegården og er dermed også tilknyttet distriktets bestyrelse.

Læs mere om den fælles forældrebestyrelse under distrikt Hedegården her

Dagplejens selvstændige bestyrelse

Ud over den fælles distriktsbestyrelse har Dagplejen også en selvstændig bestyrelse med repræsentanter fra forældregruppen samt ansatte fra enten Dagplejen, Gæstehuset eller tilsyn. Distriktslederen er tilknyttet som sekretær ved forældrebestyrelsens møder.

Læs forretningsordenen for dagplejens forældrebestyrelse her

Forældre i Dagplejens selvstændige bestyrelse

  • Zorica, der er mor til Filip hos Dagplejer Dagmar
  • Pernille, der er mor til Melvin hos Dagplejer Bettina
  • Sarah, der er mor til Aniya hos Dagplejer Bettina
     

Referater fra bestyrelsesmøderne ligger tilgængelige for forældre på Aula.